Начало Общи условия

Общи условия

I. Предмет

1. Настоящите Общи условия представляват споразумение между Вас (потребител) и koMEDIA.bg.
2. Сайтът koMEDIA.bg предоставя безплатно услугите описани в тези общи условия на своите потребители.
3. Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услугите, свързани с предоставяне на медийно съдържание, видеоматериали, изображения, текст и други.

II. Обхват

1. Общите условия се прилагат в отношенията с всички потребители.
2. Общите условия се намират на https://komedia.bg/terms/ и линкове към тях са разположени във футъра на всяка страница от сайта. С влизането на сайта от потребителите се счита, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. От този момент се приема, че те влизат в сила и срокът им на действие изтича с прекратяване ползването на сайтът.

III. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят има право на онлайн достъп до услугите предоставяни от koMEDIA.bg
2. Потребителят може да осъществява достъп до всяко съдържание, публикувано на сайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната им функционалност.

IV. Права и задължения на koMEDIA.bg

1. koMEDIA.bg се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на услугите съобразно настоящите общи условия.
2. koMEDIA.bg не носи отговорност за споделяното потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на предоставяните услуги.
3. koMEDIA.bg има правото да поставя на всяка от страниците линкове, рекламни банери и рекламни съобщения за стоки и услуги, предлагани от трети лица, както и линкове и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “ koMEDIA.bg. Сайтът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването услугите на сайтът.
4. koMEDIA.bg има право да предоставя възможност на трети страни да позиционират реклама или рекламни съобщения посредством техни системи за управление на реклама, както и да дава възможност на трети страни да получават автоматизирано данни за поведението на потребителите за рекламни или статистически цели при спазване на приложимите норми.

V. Авторски права

Всички текстове и изображения от надеждните източници са собственост на съответната медия и са под закрила на “Закона за авторското право и сродните им права”, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и може да доведе до гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

VI. Ограничаване на отговорността

1. При публикуване на медийно съдържание от надеждните източници сайтът не може да гарантира, че няма да възникнат грешки, несъответствия и пропуски и не носи отговорност за последиците и евентуални вреди, породени от използването на информацията. koMEDIA.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваната информация.
2. koMEDIA.bg не носи отговорност за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите и не отговаря за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание.
3. koMEDIA.bg не носи отговорност за действията на трети страни позиционирали реклама или рекламни съобщения в сайта.

 

VII. Промени

koMEDIA.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува промените в сайтът

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна 11/11/2020