Начало Cвободна Европа България изостава в сближаването си с развитите страни от ЕС, показва проучване

България изостава в сближаването си с развитите страни от ЕС, показва проучване

0

България се забавя в процеса на сближаване с развитите страни членки на Европейския съюз и заема 29 място от 35 европейски страни, подредени по скорост на „настигане“ на старите членки на блока. Това показват резултатите в Индекса на настигането за 2019 г., обобщени в доклад, озаглавен „Да караш на изпарения“. Той се изготвя ежегодно от 2011 г. насам от „Институт Отворено общество – София“. Индексът регистрира процесите на сближаването и раздалечаването в Европа като измерва представянето на 35 страни: държави членки на ЕС, страни кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС, като се използват 47 индикатора в четири категории „Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и „Управление“. В „Индекс 2019“, България е на 29 място с 36 точки в цялостната класация. Страната се представя най-добре в категориите „Икономика“, където е на 28 място с 40 точки и „Управление“ – също на 28 място, но само с 38 точки. Най-лошо е представянето на България в категорията „Качество на живот“, където е класирана на 30 място с 29 точки. Измерването е от 100 до 0 точки (най-висок до най-нисък резултат). Петте най-добре представили се страни по цялостен резултат са Дания – първо място със 71 точки, Швеция – второ със 70 точки, трета е Люксембург със 70 точки, следват Холандия – също 70 точки, и Финландия с 69 точки в класацията на 35-те страни. В дъното на класацията са Босна и Херцеговина (35-то място с 18 точки), Турция (34-то място с 22 точки), Северна Македония (33-то място с 25 точки), Албания (32-ро място с 25 точки) и Сърбия (31-во място с 29 точки). Процесът на сближаване между новите и старите страни членки на ЕС се забавя, след като най-динамичен е бил в периода 2011-2014 г. После настъпва забавяне и дори обръщане на посоката в развитието на някои от новите страни членки, отбелязват авторите на доклада. „Индекс 2019“ показва значителната разлика между най-добрe представящите се страни, които са в Северна и Западна Европа, и тези, които изостават и се намират в югоизточната част на континента. Изследването за поредна година показва, че сближаването не е задължително еднопосочен процес и регистрира случаи на раздалечаване, което се вижда в категориите „Демокрация“ и „Управление“. В „Демокрация“ Унгария отбелязва значителен спад от 6 позиции в сравнения с класацията през 2011 г. като пада до 28 позиция през 2019 г, докато Полша губи 6 позиции спрямо 2011 г. и пада до 24 място през 2019 г. В сравнение с 2011 година и двете страни губят по 2 позиции – всяка в категорията „Управление“. Съществени различия в Индекса на настигането се наблюдават не само между новите и старите страни членки, но и между отделните нови страни членки на ЕС, показват още данните от изследването. При индикатора за неравенство Словакия е на 1-во място, Словения е на 2-ро място,  а Чехия е на 3-то място, като това са страните с най-малко неравенство сред включените в индекса 35 европейски държави. В същото време България (34 място от 35), Литва (33-о място) и Латвия (30-о място) са сред страните с най-високо регистрирано неравенство на континента.   Източник: Свободна Европа

Сподели: