Начало Cвободна Европа Аркутино и строежите. Кой как реагира на опасността да се залее гората с бетон

Аркутино и строежите. Кой как реагира на опасността да се залее гората с бетон

0

Те са 600 декара и в момента са гора и дюни в южното черноморие. По документи обаче са урбанизирана територия, а собственикът е „Аркутино“ ЕАД, написа Свободна Европа преди седмица. Оттогава има няколко реакции, които разширяват картината. Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), министъра на околната среда и водите (МОСВ), министъра на туризма (МТ) и началника на Дирекцията за национален и строителен контрол да извършат незабавни проверки на място и по документи на планираните и извършени строежи в местността „Аркутино“ на границата на община Созопол и община Приморско. В община Созопол има одобрен Подробен устройствен план (ПУП), който предвижда изграждането на комплекс на терен от около 300 декара при параметри, които са дори по-високи от разрешените в зона А на черноморското крайбрежие. В деня на публикуването на материала на електронната поща на Свободна Европа получихме анонимен мейл, в който се съобщава, че това е защитена зона според решение на съда и “дружеството ,,Аркутино” ЕАД декларира, че НЕ възнамерява и няма планове за извършване на каквото и да е ново строителство, както в Зона А, така и извън нея. Още по-малко в каквато и да е защитена територия. Дружеството подкрепя всички инициативи на зелените организации в България и света за опазване на природата”. След уточняваща кореспонденция и разговор по телефона стана ясно, че мейлът е от изпълнителния директор на “Аркутино” ЕАД Боян Станоев. Дружеството е собственост на офшорната “Икериа Лимитид”, регистрирана в Обединените арабски емирства. В хода на подготовката на първия материал по темата звъняхме по телефона, посочен за връзка с фирмата. Оттам отказаха да дадат електронен адрес за връзка и пожелаха като позиция на дружеството да бъде цитирано само това: “чуждестранният собственик заяви, че засега няма инвестиционни намерения за тези парцели”. В мейла, който потвърдиха, че е изпратен от тях, те обясняват, че ново строителство не е въпрос на време, защото “такова не е позволено съгласно действащия Общ устройствен план (ОУП) на Община Созопол и Закона за биологичното разнообразие в защитени зони”. Според главния архитект Радост Георгиева ПУП-ът, предвиждащ високо строитество за имота е действащ, защото е приет преди Общия устройствен план (ОУП) и може да бъде отменен само от съд. По думите й това, че имотът попада в защитена зона не означава, че строителството е абсолютно забранено. Може да се строи, но при определени условия. Природозащитникът Тома Белев ни предостави карта на защитената територия, приложена към съдебното решение. От нея е видно, че има определени зони от парцела, които не са защитена зона. Прави впечатление, че започнатите през 80-те, но недовършени бетонни постройки в района попадат в защитената зона. От “Аркутино” ЕАД обясняват, че “в имота се предвиждат довършителни работи в бившия комплекс ,,Знаме на Мира”, съхраняване на природата и развиване на редица зелени инициативи, а бетонов град нито се допуска, нито се предвижда”. Видимо в момента в имота се извършват някакви дейности, въпреки че според Станоев фирмата все още чака разрешение за строеж от общината. На въпрос, за какво ще се използват съществуващите постройки след като бъдат довършени, той отговори с “още не съм решил”.  
  Източник: Свободна Европа

Сподели: