Начало OFFNews 60% от институциите за лица с увреждания ще бъдат закрити до края на 2027 г.
0

60% от институциите за лица с увреждания ще бъдат закрити до края на 2027 г.

0

Около 60 % от съществуващите специализирани институции за хора с увреждания ще бъдат закрити до края на 2027 г., а всички домове за стари хора ще бъдат реформирани до 2025 г., за да отговорят на високите стандарти за качество на услугите, които предлагат.

Мерките са предвидени в новия План за действие за прилагане на Националната стратегия за дългосрочни грижи в периода 2022-2027 г., който се разработва в момента.

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на дискусия за предоставянето на дългосрочни грижи, организирана от Български червен кръст, съобщиха от социалното министерство.

Планът ще се изпълнява със средства от държавния бюджет и по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сачева е акцентирала върху качеството на социалните услуги и създаването на възможности за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в сектора, залегнали в Закона за социалните услуги. Сред основните цели на закона са гарантиране правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход за предоставяне на необходимите здравни, социални и образователни услуги.

“В условията на COVID-19 социалните услуги бяха поставени пред сериозни изпитания, което наложи реорганизация на процесите в тях в отговор на кризата. Бяха въведени в практиката нови модели на работа, включително чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии”, е посочила още Сачева. Като много успешни тя е отбелязала услугите в домашна среда и патронажната грижа, които имаха ключова роля за подкрепа на възрастните хора, самотноживеещите лица и хората в уязвимо положение

Източник: OFFNews