Начало OFFNews Проверката на Нове хоумс на Васил Божков: 3 вместо 21 метра разстояние между сградите
0

Проверката на Нове хоумс на Васил Божков: 3 вместо 21 метра разстояние между сградите

0

Всички строителни и монтажни работи на 8 сгради от комплекса „Нове Хоумс“ в София са спрени със заповед на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Проверката бе възложена от Върховна административна прокуратура, съобщиха от обвинението. 

Спирането на строителството е след извършена проверка по документи и на място в изпълнение на разпореждане на ВАП от 8 юни, когато началникът на ДНСК и главният архитект на София са сезирани да извършат незабавна такава на законността на реализираното строителство в посочения комплекс, състоящ се от жилищни сгради с цел продажба. Проверката на строежа е извършена от служители в ДНСК на 15.06.2020 г. и 13.07.2020 г. в присъствието на представители на лицето, упражняващо строителен надзор, и на строителя, и по документи в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) – СО. 

При проверките е установено: В одобрените инвестиционни проекти по част „Архитектура“ липсват предвидените във влезлия в сила Подробен устройствен план (ПУП) едноетажни междинни връзки между сградите на комплексното застрояване съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Между осем сгради в комплекс „Нове Хоумс“ е предвидено разстояние, значително по-малко от изискуемото съгласно положение 1 и 2 на приложение 2 към чл.81 от Наредба № 7/22.12.2003 г. Така например, между две от сградите е предвидено разстояние от 3,00 м, вместо нормативноустановеното разстояние – в случая 21,40 м, представляващо височината на лежащата сграда. 

При проверката, извършена от служителите на ДНСК на място на 13 юли, е констатирано, че строителните и монтажни работи се извършват и не са завършени, за което е изготвен и снимков материал. 

Източник: OFFNews

Сподели: