Начало OFFNews Съдът пак спря част от мощностите на Топлофикация-Перник заради мръсен въздух
0

Съдът пак спря част от мощностите на Топлофикация-Перник заради мръсен въздух

0

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решение на Административен съд – Перник от 30 октомври 2019 г., с което е отменена заповед за спиране на част от мощностите на „Топлофикация – Перник“.

Принудителната административна мярка (ПАМ-3) е издадена на 4 септември 2019 г. от директора на РИОСВ – Перник. С нея принудително от 5 септември 2019 г. е преустановена работата на част от мощностите на „Топлофикация – Перник“.

Това са два парогенератора, които са част от горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия – ТЕЦ „Република“. Мощностите са спрени до преустановяване на административните нарушения по чл. 123в, т. 1 до т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Върховните съдии приемат, че решението на първоинстанционния съд е необосновано и е постановено в нарушение на материалния закон и затова трябва да бъде отменено.

„Топлофикация – Перник“ е допуснала нарушения на условията на издадените комплексно разрешително и разрешително за емисии на парникови газове, като в периода януари – юли 2019 г. е докладвала използването на гориво от биомаса – 1530 т дървесен чипс.

Това е основание за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 158, т. 4 от Закона за опазване на околната среда, които имат за цел да преустановят нарушенията. Този вид административни мерки имат за приоритет защитата на обществения интерес при опазването на околната среда и защитата на здравето на хората чрез контрол върху източниците на замърсяване и създаване на икономическа организация на дейностите по опазване на околната среда.

Използването на гориво от дървесна биомаса с неясно качество във всеки случай води до допълнителни емисии от парникови газове и съответно – до пряко постъпване в атмосферния въздух, водите и почвите на вредни за човешкото здраве вещества, пише в мотивите на ВАС.

Решението по административно дело № 146 от 2020 г., образувано във ВАС по касационна жалба на“Топлофикация – Перник“, е окончателно.

Източник

Сподели: