Начало OFFNews Прогноза на МФ: Заплащането ще нарасне с 5% през 2020 г., безработица ще спада
0

Прогноза на МФ: Заплащането ще нарасне с 5% през 2020 г., безработица ще спада

0

Заплащането на труда се очаква да нарасне с 5% през 2021 г. Средногодишният спад на заетостта през 2020 г. се очаква да бъде около 2,6%, а коефициентът на безработица – 5,6%. Прогнозира се коефициентът на безработица отново да възстанови низходящия си тренд, за преобладаващата част от последните десет години и средногодишната стойност на показателя за 2021 г. да намалее до 5,2% и до 4,6% през 2022 г и да се задържи. Това са част от прогнозите за финансово развитие на България, които са направени в проекта за Стратегията за управление на държавния дълг за 2021–2023 г . Документът беше приет днес от правителството,

Стратегията предвижда държавният дълг да нарасне с близо 11 млрд лв. за три години. Държавният дълг, според очакваното изпълнение за тази година ще е 27 988,2 млрд. лв, 31,877,3 млрд. лв догодина, 35,570 млрд. лева в края на 2022 година и 38,853,2 млрд. лв. в края на 2023 година.

От министерството на финансите се очаква през тази година съотношението на държавния дълг спрямо БВП да стигне 23,5%, след като през 2019 година беше 18,4%. Съответно, през 2021 година процентът се очаква да е 25,6 на сто, 2022 – 27,2%, а в края на 2023 година вече да е 28,2 на сто.

През 2021 г. се прогнозира растежът на БВП да достигне 2,5%., а потреблението на домакинствата да се възстанови и ще надмине нивата от 2019 г. . Спадът на инвестициите ще продължи, но с по-бавен темп. Очакваното благоприятно развитие в основните на България търговски партньори ще доведе до пълно възстановяване на износа на стоки през 2021 г. “Вносът на стоки и услуги ще последва тенденциите във вътрешното търсене и износа, като нито при стоките, нито при услугите ще се наблюдава достигане на нивата от 2019 г. В резултат на по-бързото нарастване на износа спрямо вноса, нетният износ ще има положителен принос от 1,4 процентни пункта към растежа на БВП през 2021 г.

Растежът на БВП ще се ускори до 3% през 2022 г. и 3,2% през 2023 г. Повишеното доверие сред потребителите и нарастването на доходите ще доведат до растеж на частното потребление от около 3%. През 2022–2023 г. растежът на износа на стоки ще остане стабилен, в съответствие с развитието на външната среда. Износът на услуги ще продължи да нараства с високи темпове в резултат на възстановяване доверието на чуждестранните туристи, дейността на туроператорите и авиопревозвачите”, продължават с оптимистичните прогнози от министерството на финансите.

В края на 2021 г. прогнозираме инфлацията да се ускори до 2,8%, а средногодишната инфлация до 2,1%. При услугите очакваме ускорение на нарастването на цените през 2022–2023 г., което ще се дължи на възстановяване на вътрешното търсене. През последните две години от прогнозния период очакваме средногодишната инфлация да бъде около 2,5-2,6%”, пише още в документа.

Източник: OFFNews