Начало OFFNews Предпоследно: Природният газ поскъпва с над 15% през септември
0

Предпоследно: Природният газ поскъпва с над 15% през септември

0

Природният газ ще поскъпне с 15,21% през септември в сравнение с действащата цена през август.

Това стана ясно след открито заседание на Комисията на енергийно и водно регулирането във връзка с внесеното заявление на “Булгаргаз” за утвърждаване на новата тарифа.

Предлага се цената на синьото гориво от 1 септември 2020 г. да бъде 21,51 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за месец август, която е в размер на 18.67 лв./MWh, увеличението е с 2,84 лв./MWh или с 15,21%.

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

В предложената цена се включва и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на “Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище “Чирен” в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Окончателното решение за цената на природния газ за следващия месец ще бъде взето и обявено на 1 септември. На тази дата “Булгаргаз” ще трябва да предостави справка за действащите международни цени на синьото гориво до края на август.

В началото на март бе обявено, че от “Газпром” намаляват цената на газта с над 40%. Това дойде след антимонополното решение на Европейската комисия и двустранните преговори. Малко след това стана ясно, че новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, която включва тази на петрола и на газа на няколко европейски хъба, считано от 5 август 2019 г. Малко по-късно стана ясно, че цената на газа за регулирания пазар ще се определя всеки месец.

Източник: OFFNews