Начало OFFNews Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2021 г.
0

Правителството одобри бюджета на НЗОК за 2021 г.

0

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. В законопроекта са предвидени 5 084 871,3 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 980 973,5 хил. лв., от които 3 200 862,5 хил. лв. са от здравноосигурителни вноски и 1 780 111,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване.

Трансферите за здравно осигуряване за 2021 г. са разчетени с ръст от 246 511,5 хил. лв. спрямо 2020 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4 770 351,0 хил. лв., което представлява увеличение с 316 374,2 хил. лв. спрямо 2020 г.

Как са разпределени

– за първична извънболнична медицинска помощ – 266 710,9 хил. лв.;

– за специализирана извънболнична медицинска помощ – 283 229,0 хил. лв.;

– за дентална помощ – 197 386,0 хил. лв.;

– за медико-диагностична дейност – 100 901,0 хил. лв.;

– за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и за животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии – общо 1 332 000,0 хил. лв.;

– за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 982 хил. лв.;

– за болнична медицинска помощ – 2 389 142,1 хил. лв.;

– за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на системите за социална сигурност – 85 000 хил. лв.

Предвижда се през 2021 г. здравното министерство да предоставя ежемесечен трансфер към НЗОК, с общ годишен размер 83 400 хил. лв., за дейности извън задължителното здравно осигуряване. 

Източник: OFFNews