Начало OFFNews Откриха незаконни отклонения от Владайския канал
0

Откриха незаконни отклонения от Владайския канал

0

Незаконни отклонения на Владайския канал откри проверка на Министерството на околната среда и водите, водена от министър Емил Димитров. От канала, който захранва язовир “Студена” се губят приблизително 100 л/с.

Проверката е по повод писмо на Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно съоръжение, изградено на реката. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.
Проверката е извършена съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л/с е осигурен съгласно разрешителното. Комисията установи, че в посока язовир „Студена“ по Владайски канал са насочени около 160 л/с общо от трите водохващания. В същото време справката за състоянието на яз. „Студена“ показва приток от 61 л/с, или приблизително 100 л/с се губят от Владайски канал до яз. „Студена“.

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, с констативен протокол са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

За установените отклонения в размер на средно от 100 л/с от притока за яз. „Студена“ ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност.

Източник: OFFNews