Начало OFFNews Ликвидационна комисия ще закрие комисията по хазарта. Ще я ръководи главният секретар на МФ
0

Ликвидационна комисия ще закрие комисията по хазарта. Ще я ръководи главният секретар на МФ

0

Създава се ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта, реши МС. Предвижда се председател на ликвидационната комисия да бъде главният секретар на Министерството на финансите, а поименният ѝ състав да се определи със заповед на министъра на финансите. Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател.

С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, се извършват компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и НАП – повишава се експертният капацитет на министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи, допълва правителственият пресцентър.

В началото на юни ГЕРБ предложи Държавната комисия по хазарта да се трансформира в държавна агенция на подчинение на Министерския съвет. Идеята бе новото ведомство да се превърне в специализиран орган на Министерски съвет, като така ще се отнемат правомощията на финансовия министър да назначава персонално членовете на комисията, на която е принципал. Имаше и специални изисквания към председателя ѝ, който вече еднолично ще издава и отнема лицензи за хазартна дейност и ще контролира дейностите.

През януари, когато избухна скандалът с несъбраните от ДКХ близо 700 млн. лв., имащи общо с четирите компании свързани с укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Божков, финансовият министър Владислав Горанов каза, че това се е случило заради бездействието от страна на ръководството на комисията. Още тогава Горанов заговори за превръщането на хазартния регулатор в едноличен орган, но отново на негово подчинение.

В средата на юли промените в Закона за хазарта бяха приети на второ четене. В законопроекта на ГЕРБ се предлага и да се разшири видът на хазартните игри, който може да организира Българският спортен тотализатор. По-конкретно в текста е записано държавата да има право да получава лиценз за организирането на онлайн игри в казино, а всички организатори на хазартни игри да разполагат с мерки, гарантиращи отговорно залагане. От бранша не бяха съгласни с промяната. Според хазартните оператори закриването на ДКХ ще доведе до невъзможност за администриране на бизнеса поне за още шест месеца. 

Източник: OFFNews