Начало OFFNews Коронакризата срина с 66% авиацията и със 71% туроператорите ни
0

Коронакризата срина с 66% авиацията и със 71% туроператорите ни

0

Авиацията ни се е сринала с 66.4% за второто тримесечие на 2020 година, когато най-силно се усети ефектът от коронавирусната криза.

Данните са на Националния статистически институт, а сравнението е спрямо първото тримесечие на годината.

Като цяло в сектор “Транспорт, складиране и пощи” общият индекс на оборота, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 21.8%. В него увеличение е регистрирано само при „Пощенски и куриерски услуги“ (8.6%).

Спадът при далекосъобщенията е с 4.4%, най-съществен за сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” е той при “Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (51.1%). Увеличение има при „Информационни услуги“ и „Далекосъобщения“ съответно с 4.6 и 2.9%.

При “Други бизнес услуги” се наблюдава намаление за тримесечието при всички дейности. Най-голямо е то при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – със 71.2%, и „Рекламна дейност и проучване на пазари“ – с 30.9%.

За година

През второто тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 18.5% под равнището на същото тримесечие на 2019 г. Най-голям спад е регистриран при „Въздушен транспорт“ – с 64.1%, и „Воден транспорт“ – с 42.8%. Увеличение е отчетено само при „Пощенски и куриерски услуги“ – с 21.6%.

„Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е с 3.9% по-висок през второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най- съществено нарастване се наблюдава при „Информационни услуги“ и „Далекосъобщения“ съответно с 12.2 и 11.8%. Най-значим спад е отчетен при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (52.0%).

При “Други бизнес услуги” понижение спрямо второто тримесечие на 2019 г. се наблюдава при повечето дейности, като най-голям спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с 94.6%. Най-голямо увеличение се наблюдава при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ – с 8.0%.

Източник: OFFNews