Начало OFFNews Кинодейците алармират: Промените в закона за филмовата индустрия ще убият българското кино
0

Кинодейците алармират: Промените в закона за филмовата индустрия ще убият българското кино

0

Скандал заради предложени от Народното събрание промени в Закона за филмовата индустрия (ЗИД на ЗФИ) е на път да изкара българските кинодейци на протест.

Промените в закона, които бяха една от гордостите на министъра на културата Боил Банов, предизвикаха гилдията на кинодейците да напише отворено писмо и да настоява промените да бъдат незабавно оттеглени между първо и второ четене.

През месец ноември 2020 година министър Банов даде серия интервюта, в които обяви, че промените в ЗФИ ще донесат до 25 милиона лева за филмовата индустрия у нас.

Кинодейците обаче алармират, че промените ще пренасочат средства към тв сериали (респ. към големите телевизии, които ги създават) и така ще ощетят създаването на нови филми.

Ето какво пише в отвореното писмо на Българската филмова общност по повод промените в закона:

“Ние, представителите на обединената българска филмова общност, категорично не сме съгласни с публикуваните на страницата на Народното събрание предложения за промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (ЗИД на ЗФИ), направени съвместно, при безпринципно политическо съглашателство, от народни представители от парламентарните групи на ГЕРБ, БСП, ДПС и ВОЛЯ, с които се въвежда механизъм за предоставяне на държавна помощ за производство на телевизионни филми и сериали.

По този начин значителни публични средства, които според първоначалния законопроект бяха предвидени за подпомагане на българското кино, се пренасочват за финансиране на телевизионно съдържание, предназначено за излъчване основно в програмите на големите телевизионни оператори (обстоятелство, което е недвусмислено видимо от предложението за въвеждане на изискване продуцентите да бъдат допускани да кандидатстват за финансиране само при условие, че са сключили договор с голям доставчик на медийни услуги – с 1 млн. активни потребители или със средногодишен аудиторен дял в праймтайм най-малко 10 на сто).”

В отвореното писмо са изразени и още от опасенията на кинодейците:

“Натискът на телевизионните оператори, (които десетилетия не отделят никакви средства за българско филмопроизводство, въпреки наличието на такова изискване в Закона за радио и телевизия) в крайна сметка ще доведе до намаление на средствата за българско кино за сметка на финансирането на телевизионно съдържание, предназначено за програмата на големите телевизии.

Отстъпление от защитата на националното ни филмопроизводство вече беше направено с въвеждането на схемата за държавна помощ чрез възстановяване на разходи, където основни бенефициенти отново ще бъдат чужди компании.

Нещо повече, с предложените съвместно от народните представители от ГЕРБ, ДПС, БСП и ВОЛЯ промени се въвеждат дискриминационни условия към продуцентите на български филми, обвързвайки допускането им до финансиране с комерсиалния успех на продуцираните от тях филми.

Постъпилите предложения на практика подменят философията и основните принципи на Закона за филмовата индустрия.

Приоритет на държавната политика в областта на филмовата индустрия вече не е българското кино, а комерсиалното производство на телевизионни филми и сериали, предназначени за излъчване изключително в каналите на големите частни телевизионни оператори. Предложени по този начин законодателните промени нарушават както националното ни законодателство, така и европейските правила относно предоставянето на държавни помощи в сферата на културата.” заявяват от филмовата общност.

По-нататък в писмото са изразени и някои съмнения относно процедурата, по която промени се вкарват между първо и второ четене.

“Промените, с които се въвежда телевизионно съдържание в обхвата на ЗФИ се предлагат едва между първо и второ гласуване на ЗИД на ЗФИ без да са подложени на обществено обсъждане. Според чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) “изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност”.

За постигане на тези цели разпоредбата на чл. 18а ЗНА предвижда, че при изработването на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Следва да се отбележи, че ЗНА по никакъв начин не допуска отклонения от така установените изисквания, гарантиращи публичността, обосноваността и необходимостта при приемане на законите.

Липсата на проведено обществено обсъждане на предлаганите значителни законодателни промени, които фундаментално изменят философията на сега действащия ЗФИ, представлява грубо нарушение на законодателната процедура, детайлно уредена в ЗНА, а нормата на чл. 28, ал. 4 ЗНА, според която непровеждането на оценка за въздействието е пречка за разглеждане на съответния законопроект, е напълно пренебрегната”, пише в отвореното писмо, подписано от:

Милко Лазаров – председател на управителния съвет на българските филмови дейци
Павел Веснаков – председател на българската асоциация на кинорежисьорите
Иван Тонев – председател на асоциацията на българските кинооператори
Илия Костов – председател на сдружението на филмовите и телевизионни режисьори
Проф. д-р Станислав Семерджиев – председател на българската асоциация на филмовите, телевизионни и радиосценаристи
Галина Тонева – председател на асоциацията на филмовите продуценти
Христо Христов – председател на асоциацията на българските филмови продуценти
Проф. д-р Емилия Стоева – председател на асоциация Академика 21
Любомир Халачев – Академика 21
Д-р Диана Андреева – Попйорданова от обсерваторията по икономика и култура
Лъчезар Велинов – председател на асоциацията на българските анимационни продуценти
Надежда Славова – председател на българската асоциация на независимите художници аниматори
Стефан Китанов – международен София филм фест
Мира Сталева – международен София филм фест, София мийтингс

“Предлаганите промени, с които неоправдано се ограничава достъпа до държавни помощи на малките независими продуценти на български филми и се заобикаля изискването за прилагане на пълноценен културен тест, представляват нарушение на принципите и целите на Регламент 651/14.

При така създалите се обстоятелства, настояваме за спиране на промените в ЗФИ и оттегляне на законопроекта.

Ако бъде допуснато ЗИД на ЗФИ да бъде приет при такива нарушения, които застрашават съществуването на българското филмово изкуство като значима част от националната ни култура, ще бъдем принудени да сезираме европейските институции, ще се обърнем към президента на Република България с искане да наложи вето на закона и ще предприемем активни протестни действия..

Разбираме, че предвид предстоящите парламентарни избори големите телевизионни оператори ще имат решаваща роля в кампанията, но това което се извършва с предлаганите промени, внесени от депутатите между първо и второ гласуване за финансиране на телевизионни филми от субсидията, определена за българското филмопроизводство, е убийство на българското кино и нанася тежки поражения на националната ни култура, които ще имат последствия десетилетия наред. Надяваме се, народните представители няма да допуснат подобен компромис, независимо от партийните си обвързаности и натиска, на който вероятно са подложени”, завършват писмото си кинодейците.

Източник: OFFNews