Начало OFFNews Даваме безвъзмездно до 9,91 млн. лева на 9 фирми, разкриващи 2 349 работни места
0

Даваме безвъзмездно до 9,91 млн. лева на 9 фирми, разкриващи 2 349 работни места

0

С решение на Министерски съвет се предоставят безвъзмездно до 9,91 млн. лева на 9 дружества, които ще разкрият 2 349 нови работни места. 

Помощта се дава по проект на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места.

С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта за срок от най-малко пет години.

Безвъзмездната финансова помощ в размер до 9.91 млн. лв. за периода 2020-2023 г. Помощта е за частично възстановяване, за период до една година от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститорите задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия в района на столицата, както и в общините Ловеч, Куклен, Русе и Белослав, като се планира разкриването на 2 349 работни места и извършването на инвестиции в размер на 191.05 млн. лв.

Проектите се осъществяват основно във високотехнологични дейности от производствения сектор и сектора на услугите.

Проектите на дружествата се изпълняват както следва: „Удуърд България” ЕООД в гр, София, „Олива” АД в с. Разделна, община Белослав, „Витте Аутомотив България” ЕООД в Русе, „Одело България” ЕООД в промишлено-търговска зона Куклен, община Кукленв, „ВиЕмУеър България” ЕООД в София, „Акронис България” ЕООД в София, „ВОСС Аутомотив България” ЕООД в с. Баховица, община Ловеч, „Карготек България” ЕООД в София и „Роберт Бош” ЕООД в София.

Източник: OFFNews