Начало OFFNews ГЕРБ предлага парични компенсации за неприетите в градините деца от 3 г. до I клас
0

ГЕРБ предлага парични компенсации за неприетите в градините деца от 3 г. до I клас

0

Кои неприети деца в яслите и градините ще могат да се ползват от парична компенсация при посещение в частна градина, при какви условия ще става това и каква сума ще покрива държавата?

Яснота по тези въпроси хвърля проект за промени в закона за образованието, които група депутати от ГЕРБ са внесли в Народното събрание на 2-ри септември.

Проектът не е окончателен и предстои дебат в парламентарните комисии и в парламента. 

Какво предлагат управляващите

Парична компенсация да се изплаща на родителите на деца от 3-годишна възраст до постъпване в първи клас, които не са били приети в общинските детски градини и предучилищни групи. Това добавя още един набор към заявените миналата седмица от министъра на образованието намерения за субсидии за децата от 4- до 6-годишна възраст.

Средствата са за компенсиране на разходите, свързани с отглеждането и обучението на децата, които не са приети в детските градини. Те ще се полагат, когато детето е останало извън класиранията за целодневна, полудневна или почасова организация в градините и предучилищните групи, за които е кандидатствало. Ще се полагат също, когато общината не е предложила друго равностойно място за детето или когато родителите не са приели това предложение.

Месечният размер на сумата на дете ще се определя всяка година със заповед на министъра на образованието и не може да надвишава средства, които се отделят от държавния бюджет за месечна издръжка на дете в градините.

Паричната компенсация ще се изплаща на родителите за действително извършени разходи за отглеждане и обучение за всеки месец – до приема на детето в държавна градина или предучилищна група или до постъпване в първи клас.

Условията за изплащане на средствата ще бъдат посочени в наредба на Министерския съвет. Наредбата трябва да бъде готова до три месеца след влизането в сила на законопроекта.

Днес образователната комисия в НС ще разгледа проекта.

Издръжката на дете месечно в детските градини варива във всяка община и се актуализира всяка година. Тя се формира от два компонента – общинско и държавно финансиране. Сумата е в порядъка на няколкостотин лева и ще покрие чувствителна част от разхода за частна градина. 

Очаква се най-често от тази възможност да се възползват родители в София, където недостигът на места в градините е най-остър.

Сходен проект внесе и група депутати от БСП. Един от вносителите му е народният представител Анна Славова. Депутатите от левицата предлагат парична компенсация равно на средномесечната издръжка за дете в общинска градина. За разлика от проекта на ГЕРБ, те не посочват изрично, че се взема сумата само от държавния бюджет. Друга разлика между двете предложения е, че БСП предлага да бъдат компенсирани всички деца от всички кандидатстващи набори – вкл. за яслите.

Източник: OFFNews