Начало OFFNews Всички глоби към КАТ ще са на един фиш
0

Всички глоби към КАТ ще са на един фиш

0

Всички глоби към КАТ ще са на един фиш, планира правителството, като одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

С промените се цели да се осигури необходимата бързина и по-ефективното осъществяване на контрола за спазване на правилата за движение по пътищата.

Установяването на нарушението и налагането на наказанието се предвижда да се осъществява в една административна процедура, с издаването на един документ – фиш за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание, като в определени случаи с него ще може да се налага и наказание лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, както и да се отнемат контролни точки за отчет на извършените нарушения.

Съставеният фиш ще може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване пред районния съд, в района на който е извършено нарушението. Дава се възможност на нарушителя в 14-дневен срок от връчването на фиша да заплати наложената глоба в размер 70 на сто от предвидената стойност.

Процедурите по връчването на фиша ще става: още при съставянето им; с препоръчително писмо с обратна разписка; чрез служителите на МВР; при осъществяване на административно обслужване.

Заплащането на глобите ще става-чрез банкова карта на гише; по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент.

Предвидена е и принудителна административна мярка по отношение на всички административни нарушения, за които е предвидено лишаване от право да се управляват моторни превозни средства – временно отнемане на свидетелството за управление на моторни превозни средства.

Ще има и промяна на давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.

Източник: OFFNews