Начало Mediapool.bg Фандъкова предлага застраховка да плаща за „ремонт на ремонта“
0

Фандъкова предлага застраховка да плаща за „ремонт на ремонта“

0

След поредицата от случаи, при които на новоремонтирани булеварди в столицата се налага да се прави последващ ремонт, Столична община е готова със законови промени и залага надежди те да пресекат тази практика. Идеята на Йорданка Фандъкова и на главния архитект Здравко Здравков е въвеждане на допълнителна задължителна застраховка, която да се сключва между публичния възложител и всички останали участници в строителството и да покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект. В момента сключването на застраховки за конкретния обект не е задължително. Участниците в строителния процес са длъжни да застраховат професионалната си отговорност ежегодно, като максималният праг за проектанти при обекти първа категория е 300 000 лв., а за строители – 600 000 лв. "Като външен проектант на даден обект застрахователната ми премия е 1 промил от 300 000 лв. или 300 лв. Каква отговорност мога да нося за тази сума, като мога да свърша бели за 15 млн. лв.", каза Здравков, за да мотивира въвеждането на допълнителната задължителна застраховка. Какво се предлага? Въвеждането на солидарна отговорност, която да се носи от всички участници в строителството – строител, проектант, консултант, физическо лице, упражняващо технически надзор и др., се предлага да бъде разписано в Закона за устройство на територията. "Изпълнителят на проекта винаги е на предната линия и като такъв на него му се налагат санкции. В проекта също така са проектанти и надзорници, които трябва да видят навреме пропуските в работния процес, за да не се стига накрая до проблемни обяснения", мотивира се Фандъкова. "Очакваме да получим подкрепата на хората, защото целта е да защитим публичния ресурс", посочи също арх.Здравков. И той подчерта, че се предлага въвеждане на солидарна отговорност за скрити дефекти, която да се носи от участниците в строителството – строителя, проектанта, лицата, упражняващи технически контрол за част "Конструктивна" и доставчиците. Идеята е споменатата допълнителна задължителна застраховка да се сключва между публичния възложител и останалите участници в строителството и да покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект. Тя ще покрива и имуществени вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителните площадки, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени. Предлага се въвеждане на нови прагове за отговорност за неизпълнените качествено строителни дейности – 1/5 от стойността на договора за проектанти и надзорници, 100% от стойността – за строители, 1/10 – за контрола в част конструктивна. От Столична община не изясниха дали идеята е консултирана със застрахователния бранш, за да се изясни каква би била цената на застраховки, покриващи дефекти в строителството за десетки милиони. Единствено уточниха, че при изготвянето на промените е проучен международния опит в тази област и конкретно този във Франция, където е въведена т.нар. "споделена отговорност". В детайли се залага текст за носене на отговорност от лицето, упражняващо технически надзор по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на проверка относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане на извършените работи. За да се приложат изцяло готвените изменения в закона, ще трябва да се промени и Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. Там ще се установи специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти. А също и норма за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефектите и възстановяването им след приемането на работата. Очаквано, ще трябва да се промени и наредбата за задължително застраховане в проектирането и строителството. Именно там трябва да се въведе споменатото минимално застрахователно покритие на допълнителната задължителна застраховка, сключвана между възложителя и останалите участници, съобразена с прогнозната стойност на обекта. Предпоследно Последният ремонт на ремонта, който се извършва в София, е на бул. "Искърско шосе" в района на жп гара "Искър". От общината посочиха, че столичният надзор и Столична община не са приели изпълнението на дъждоприемните шахти по пътното платно на бул. "Искърско шосе" от ул. "Илия Бешков" до ул. "Димитър Пешев". Изпълнителят е върнат за своя сметка да извърши укрепване на всички шахти и цялостно преасфалтиране на поочения участък, което се очаква да струва 138 418 лева. Последно по този участък е работено през миналата година, до началото на зимата. Столична община е установила още тогава, че тези съоръжения не отговарят на изискванията, но нямало как да накара изпълнителя през зимните месеци да го преработи, защото времето не позволява. През тази година строителите продължиха да работят по бул. "Асен Йорданов", т.е. по продължението "Шипченски проход". И в началото на септември, когато работата по "Асен Йорданов" е към края си, строителите са върнати да извършат ремонт на ремонта. Източник: Mediapool.bg

Сподели: