Начало Mediapool.bg Малки фирми ще могат да получат безвъзмездно ИКТ ваучери
0

Малки фирми ще могат да получат безвъзмездно ИКТ ваучери

0

Около 450 български малки и средни предприятия ще могат да получат безвъзмездни ваучери за информационни и комуникационни технологии от оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Това съобщиха от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която от 31 август започва да набира заявления за финансиране по схемата с общ бюджет от 9.180 млн. лв. До края на работния ден на 30 септември  ще се приемат електронно генерираните формуляри през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) за кандидатстване. Агенцията публикува на сайта си пълна информация относно необходимите документи и условията за кандидатстване.  Фирмите могат да кандидатстват за два типа ваучери – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. без ДДС– за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност. Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300  доставчици на ИКТ услуги. Кандидатите ще имат възможност да задават въпроси, свързани с кандидатстването, изпълнението и отчитането на процедурата на електронен адрес: voucher.ict@sme.government.bg до 5 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на ИАНМСП, както и в ИСУН 2020 в 2-двудневен срок от получаването им, но не по-късно от 3 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията Cfvid-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството., посочват от агенцията. Ваучери за 5 хил. лв. без ДДС ще се дават за корпоративни уеб сайтове,за решения и платформи за електронна търговия, за опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения. 20 хил. лв. без ДДС ще се отпускат за услуги за дигитален маркетинг, базирани на технологии с виртуална реалност, за издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи). С такава сума ще финансира и осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, както и за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Пари с този размер ще се предоставят и за осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, включително и за процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата. Източник: Mediapool.bg

Сподели: