Начало Mediapool.bg Солидно руско участие в строежа на „Турски поток“ у нас
0

Солидно руско участие в строежа на „Турски поток“ у нас

0

Три руски, три италиански, две сръбски и по една турска и беларуска фирма са включени като нови подизпълнители в строежа на линейната част от трасето на газопровода "Турски поток" в България (наричан от правителството "Балкански поток" преди премиерът да поиска да го наричаме просто българска газова инфраструктура). Това е станало в периода декември 2019 – май 2020 г. Обяснението на изпълнителя на строежа – саудитския консорциум "Аркад", е да не се бавят сроковете заради коронавируса. Въпреки това е факт изоставането с приключването на първия етап от строежа на 474-километровата тръба, който трябваше да е готов до края на май 2020 г. Сега има нов срок – края на 2020 г. Самата обществена поръчка е на стойност над 2.2. млрд. лева. Тя бе спечелена от "Аркад" след спор и предполагаема договорка между саудитския консорциум с компанията с руска връзка "Комплишмънт Дивелопмънт". Възложител на проекта е държавната компания "Булгартрансгаз". Проверка на Mediapool показва, че "Аркад" е представил на  "Булгартрансгаз" осем договора със седем нови подизпълнители, извън тези, които са били обявени в офертата, с която е спечелил крупната обществена поръчка. На новите подизпълнители са превъзложени части от работата по газопровода, включително инвестиционно проектиране, доставка при необходимост на материали и оборудване и строително-монтажни дейности. Какви пари ще получат тези фирми, е търговска тайна. В договорите им сумите са заличени и се препраща към приложения от поръчката със ставки за единична работа и ден, установи Mediapool. Единият от подизпълнителите е регистрираната в Белград руска фирма "Ифрастръкчър дивелъпмънт енд кънстръкшън – Белград" IDC DOO, която бе главен изпълнител на "Турски поток" на сръбска територия. За предстоящото й включване в българското трасе бе съобщено от сръбски и руски мдсии в края на февруари. Договорът й с "Аркад" е сключен на 14 април 2020 г. и фирмата работи в няколко участъка – от Вълчедръм през Расово до Дреновец и после до Грамада. Възложено й е да осигурява необходими материали и оборудване и да прави инвестиционно проектиране. Другата руска фирма е "Спецпромконструкция-Магистраль", с чийто "Консорциум СПК" ДЗЗД договор е сключен на 18 март 2020 г.  Всъщност руската фирма участва пряко в консорциума с 1 процент, а 99 на сто са на регистрираното в България дружество "СПК Запад", което до преди месеци е било на "Алфа Бизнес консулт", на сега 2/3 от капитала му в размер на 500 лв. са на "Спецпромконструкция-Магистраль", а останалата една трета е на Наил Абдуллин, който е президент на руската фирма, сочат данните в регистъра на БУЛСТАТ. "Консорциум СПК" ДЗЗД работи по свързващия етап на новия газопровод със съществуващата газова мрежа на "Булгартрансгаз" в участъка Сливак – Студенец. Третият руски подизпълнител е фирмата "Закпромнефтегазстрой-Прометей", която дори най-официално е отбелязала на сайта си, че работи по "Балкански поток", без да дава подробности за типа дейности, които изпълнява. "Прометей" държи 25 на сто от обединението "ЕсПиБиПи" ДЗЗД, с което "Аркад" е сключил договор като подизпълнител на 8 април 2020 г. Другите 75 процента са на италианската "Макс Шрайхер СПА". Обединението също работи в участъка Сливак – Студенец. Също италианската "Сичилсалдо" е подписала договор с "Аркад" на 21 април 2020 г. за работа в два участъка от 57 и 45 км. Третата италианска фирма е "Бонатти", която е лидер в обединението "Булгас 1" ДЗЗД, заедно със сръбската "Карин Комерц МД", регистрирана във Ветреник http://www.karinmd.rs/en и държаща 9.4 процента в дружеството. То  работи по три участъка на "Турски поток" у нас от31 март 2020 г. Два договора има турската "Вемак Иншаат Таахют Макина Санайм ве Тиджарет Аноним Ширкети", която работи с българското си дружество на няколко места.    На беларуската "Белтрубопроводстрой" пък е превъзложено да извърши хоризотналното пробиване на под коритото на река Янтра, за да се положи тръбата. С нея договорът е сключен на 4 май 2020 г. От "Булгартрансгаз" обясниха пред Mediapool, че Законът за обществените поръчки позволява допускането на допълнителни подизпълнители при възникнала необходимост и представяне на доказателства за липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор (съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява подизпълнителя), които са били заложени във вече проведената процедура, по отношение на новия подизпълнител. "По отношение на всеки един от подизпълнителите, "Консорциум "Аркад" е представил на "Булгартрансгаз" както аргументи за наличие на необходимост от включване на подизпълнители, така и всички необходими документи, доказващи липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява съответния подизпълнител", посочват от държавния оператор. "Съгласно документите, представени от изпълнителя, възникналата необходимост от включване на подизпълнители е породена от обявяването на извънредно положение в Република България и създалата се в България, Европа и света извънредна ситуация, поради възникналата пандемия, както и поради съответните мерки, взети от засегнатите държави, които в своята цялост създават фактори за евентуалното изоставане на изпълнението на дейностите по договора спрямо уговорените в същия срокове", допълва газовото дружество. "В тази връзка и предвид представените документи, отговарящи на посочените по-горе изисквания, от една страна, не е налице нарушение на ЗОП, а от друга страна, за "Булгартрансгаз" ЕАД е било налице задължение, след проверка на документите и установяване на съответствието на подизпълнителите със законовите изисквания, да допусне новите подизпълнители", обясняват още от "Българтрансгаз". Регистрацията и историята на новите подизпълнители обаче ясно показва, че те са от заинтересованите от проекта държави и най-вероятно изборът им от страна на "Аркад" е бил договорен на политическо или корпоративно ниво. Това косвено потвърждава отричания от премиера Борисов факт, че газопроводът, който тръгва от Русия, минава по дъното на Черно море и през Турция и България ще снабдява Европа с руски газ, е част от санкционирания от американците "Турски поток". Официалното название на проекта в България е разширение на газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" към сръбската граница. Борисов го наричаше "Балкански поток", но миналия месец, когато САЩ потвърдиха санкциите за "Турски поток", Борисов настоя "да си го наричаме газова инфраструктура на България".   Източник: Mediapool.bg

Сподели: