Начало Mediapool.bg Нови около 1.3 млрд. лв. разпредели кабинетът
0

Нови около 1.3 млрд. лв. разпредели кабинетът

0

На проведено онлайн заседание Министерския съвет разпредели нови около 1.3 млрд. лв., които са за безработни, бизнеса и за увеличаване на заплатите на част от администрацията с 30%. Това стана часове преди премиерът Бойко Борисов да обяви пред актива на ГЕРБ, че е готов да се оттегли от поста, но правителството да изкара пълния си мандат до пролетта на 2021 г. Един милиард лева от парите са заем по новия европейски инструмент SURE за смекчаване на рисковете от безработица. Останалите около 300 млн. лв., които са основно за вдигане на заплатите на работещите в държавната администрация, идват от държавния бюджет чрез вътрешни преструктурирания. Решенията на правителството са взети преди да е изтекло публичното обсъждане на наредбата за увеличаване на възнагражденията им, която беше публикувана на 1 август, а срокът е 14 дни. Това се прави с цел ведомствата да знаят с какви пари разполагат до края на годината, за да могат да си направят сметките за увеличението на заплатите, обясниха от Министерството на финансите пред Mediapool. Така служителите, които са на първа линия в борбата с коронавируса, ще получат значително по-високи заплати със задна дата – от 1 август. Става въпрос за възнаграждения в 28 администрации, които са под шапката на 11 министерства. Милиард заем за мярката 60/40 Правителството реши да изтегли 1 млрд. лева от новия европейски инструмент SURE за смекчаване на рисковете от безработица. По новия европейски механизъм за възстановяване от коронакризата България има право да изтегли 4.5 млрд. евро. Инструментът SURE е с ограничен срок на действие до края на 2022 г. Заемът ще отиде за изплащането на компенсациите по схемата 60/40 на бизнеса за периода от април 2020 г. до януари 2021 г. Това ще помогне за запазването на заетостта на около 250 000 работници и служители до края на 2020 г. и ще се подобри стабилността на системата за изплащане на обезщетения за безработица, се казва в правителственото съобщение. За да получи заема, България ще трябва да внесе около 107.5 млн. лв., като гаранция за риска, което отговаря на 0.4 % от брутния национален доход на ЕС. Социалното министерство получава 137 млн. лв. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика са одобрени допълнителни 122 млн. лв. до края на годината, съобщи правителствената информационна служба. Средствата ще се използват за обезпечаване на увеличените разходи на общините за осигуряването на лични асистенти. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери от централния бюджет за 2020 г. С други постановление са одобрени и допълнителни 15 млн. лв. по бюджета на МТСП за 2020 г. за вдигане с до 30% на основните месечни заплати на служителите, които са на първа линия в борбата с пандемията. НАП и Агенция "Митници" с 22.4 млн. лв. С 22.4 млн. лв. отиват за 30-процентния ръст на заплатите на работещите на първа линия в борбата с коронавируса в Националната агенция по приходите и Агенция "Митници". Така се осигурява се по-справедливо заплащане на служители, които са пряко ангажирани с обслужването и контрола на терен, както и на тези, които имат пряк контакт с други лица. Средствата идват чрез вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г., е посочено в правителственото съобщение. За земеделското министерство – 5.1 млн. лв. Допълнителни средства до 5.1 млн. лв. се отпускат за увеличение на заплатите и на служители на земеделското министерство. По-голямата част от средствата са за работещите в Българската агенция зпо безопасност на храните, както и в Агенцията по сортоизпитване. За полицаите – 29 млн. лв., а за надзирателите – 15 млн. лв. МВР получава допълнителни 29 млн. лв. за изплащане на извънреден труд на полицаите, които са на първа линия и работят на терен. Близо 15.4 млн. лв. отиват за вдигане с до 30% на заплатите на надзирателите в затворите, които са под шапката на Министерството на правосъдието. Със средствата ще се осигури и изплащането на полагания труд през нощта на служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" от 0.25 лв. на 1 лв. За здравеопазването над 20 млн. лв. Министерството на здравеопазването ще получи допълнително 10 526 600 лв. до края на годината. Средствата са за увеличаване възнагражденията на персонала на администрации към министъра на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията, е посочено в съобщението. С друго правителствено постановление по бюджета на ведомството се одобряват допълнителни 9 600 000 лв. Те ще бъдат предоставени на държавни и общински болници, на болници с държавно и/или общинско участие в капитала за поддържане готовността на структури по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести. При необходимост средства ще бъдат предоставяни и на други лечебни заведения – за структури по инфекциозни болести, за извършване на медицинска дейност за периода на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. С постановлението лечебните заведения ще получат увеличение на субсидията за извършените дейности, за да са в състояние да осигурят равнопоставен достъп до медицинска помощ. Министерството на туризма – 49 400 лв. Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма са в размер на 49 400 лв. до края на годината. Те ще отидат за по-високи заплати на работещите в две дирекции, които са в пряк контакт с други лица. Министерството на културата – 52 000 лв. Министерството на културата получава още 52 000 лв. до края на годината. Те са за по-високи основни месечни заплати за служителите в Главна дирекция "Инспекторат по опазване на културното наследство", е посочено в съобщението. Министерството на икономиката – близо 1.2 млн. лв. Министерството на икономиката също получава за вдигане на заплатите 1.195 млн. лв. Средствата са за служители от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Комисията за защита на потребителите и Българския институт по метрология. Основните заплати на служителите в тези администрации са ниски и несъобразени с новите отговорности и риска за здравето им, е посочено в съобщението. За "Автомобилна администрация" – 946 000 лв. С вътрешно преразпределение на бюджета в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за тази година с 946 000 лв. ще се вдигнат с 30% заплатите на работещите в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" За ДНСК – 827 500 лв., за МОСВ – 2.6 млн. лв. Министерството на регионалното развитие получава допълнителни 827 500 лв. за увеличението на възнагражденията.  Със същата цел чрез допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени са одобрени и 2.6 млн. лв. за Министерството на околната среда и водите. Те са за служителите в Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околна среда  и води и Басейновите дирекции. Промяната на самата наредба, която е в процес на обществено обсъждане до 14 август, се очаква да бъде приета на правителствено заседание на 19 август, за да може да се подготви изплащането на увеличените августовски заплати на 33 600 чиновника. Източник: Mediapool.bg

Сподели: