Начало Mediapool.bg „Индекс на настигането“: България е с най-ниско качество на живот в ЕС
0

„Индекс на настигането“: България е с най-ниско качество на живот в ЕС

0

Качеството на живот в България е най-ниското в Европейския съюз, показва изследването "Индекс на настигането" за 2019 година. Качеството на здравеопазването, върховенството на правото и медийната свобода са само част от индикаторите, които поставят страната ни в дъното на Европейския съюз и често сред държави, които са извън него. България се представя добре макроикономически – например нисък размер на държавния дълг като дял от брутния вътрешен продукт.  По индикатора "Корупция", който е част от категорията "Управление", страната заема 30-то място от общо 35 държави в класацията. "Индексът на настигането" се актуализира от 2011 г. насам и се подготвя от Институт "Отворено общество" – София. Индексът регистрира процесите на сближаването и раздалечаването в Европа като измерва представянето на 35 страни: държави членки на ЕС, страни кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС, като се използват 47 индикатора в четири категории: "Икономика", "Качество на живот", "Демокрация" и "Управление". Публикуваните на 4 август резултати от изследването за 2019 са обобщени в доклад озаглавен "Да караш на изпарения". Той показва, че процесът на сближаване между новите и старите страни членки на ЕС губи скорост и сякаш е оставен да се движи по инерция. Този процес е бил най-динамичен през периода 2011 -2014 г., след което настъпва забавяне и дори обръщане на посоката в развитието на някои от новите страни членки. В Индекс 2019 петте най-добре представили се страни по цялостен резултат са Дания (1 място с 71 точки), Швеция (2 място с 70 точки), Люксембург (3 място с 70 точки), Холандия (4 място с 70 точки) и Финландия (5 място с 69 точки) в класацията на 35 страни по скала от 100 до 0 точки (най-висок до най-нисък резултат). В дъното на класацията по цялостен резултат са Босна и Херцеговина (35 място с 18 точки), Турция (34 място с 22 точки), Северна Македония (33 място с 25 точки), Албания (32 място с 25 точки) и Сърбия (31 място с 29 точки). България е на 29-о място с 36 точки в цялостната класация. Страната се представя най-добре в категориите "Икономика", където е на 28 място с 40 точки и "Управление" – също на 28 място, но само с 38 точки. Най-лошо е представянето на България в категорията "Качество на живот", където е класирана на 30-то място с 29 точки. В "Демокрация" страната е на 29 място с 35 точки. Индекс 2019 показва значителната разлика между най-добрe представящите се страни, които са в Северна и Западна Европа и тези, които изостават и се намират в югоизточната част на континента. И докато много от различията в Европа по осите Изток-Запад и Север-Юга да остават видими, Индекс 2019 показва, че те не е задължително да се приемат за даденост. Процесът на настигането дава възможност на редица нови страни членки на ЕС (наречени ЕС10+1) да се представят наравно или дори да изпреварят редица от старите страни-членки на ЕС (наречени ЕС15+2). Проблемът е, че през последните години процесът на догонване запазва динамика само за някои нови страни членки на ЕС и само по отношение на някои категории, докато при други се наблюдава стагнация. Три страни от групата ЕС10+1 – Естония, Чехия и Словения – представляват най-добрите примери в процеса на настигане, като те достигат най-близо до желаните средни нива на страните от ЕС15+2 и се представят много по-добре от останалите нови страни-членки. Естония е на 13 позиция с 57 точки, следвана от Чехия (14 място) и Словения (15 място), като и двете страни са с 55 точки. Индекс 2019 също така за поредна година показва, че сближаването не е задължително еднопосочен процес и регистрира случаи на раздалечаване, което се вижда в категориите "Демокрация" и "Управление". В "Демокрация" Унгария отбелязва значителен спад от 6 позиции и от 15 точки в сравнение с класацията през 2011 г., като пада до 28-ма позиция през 2019 г, докато Полша губи 6 позиции спрямо 2011 г. и пада до 24-то място през 2019 г. В сравнение с 2011 г., и двете страни губят по 2 позиции всяка в категорията "Управление". Това показва, че парадигмата на настигането се променя, след като някои политически партии на власт в ЦИЕ започнаха да отхвърлят модела на своите партньори на Запад, поне в областите на демокрацията и доброто управление. Като цяло новите страни членки са още далеч от най-добре представящите се стари страни членки на ЕС. Средните резултати на новите страни членки са най-близо до желаните средни резултати на старите страни членки в категорията "Икономика" и са по-отдалечени в категориите "Качество на живот", "Демокрация" и "Управление". Това подсказва, че настигането в "Икономика" изглежда е сравнително по-лесно, отколкото превръщането му в успех при други по-сложни системи. Съществени различия в Индекса на настигането се наблюдават не само между новите и старите страни членки, но и между отделните нови страни членки на ЕС. Това е особено видно по отношение на неравенството. При индикатора за неравенство (коефициент на Джини) Словакия е на 1 място, Словения е на 2 място, а Чехия е на 3 място, като това са страните с най-малко неравенство сред включените в индекса 35 европейски държави. В същото време България (34 място от 35), Литва (33 място) и Латвия (30 място) са сред страните с най-високо регистрирано неравенство на континента. Клъстерният анализ, който разделя страните на групи с подобни характеристики, показва ясни географски модели, както е илюстрирано на картата с цялостен резултат. Всички изоставащи страни, попадащи в клъстерите от 4 до 6 в дъното на класацията, са концентрирани на Балканите или около тях, докато никоя страна от региона не попада в по-добре представящите се клъстери от 1 до 3. Това показва, че през 2019 година основното разделение в Европа не е по оста Север-Юг или по оста Изток-Запад, а е между Балканите и всички останали. Сравнението между клъстерите в Индекс 2011 и Индекс 2019 по цялостен резултат показва, че новите страни членки на ЕС като цяло са успели да се "дипломират" и да се прехвърлят в по-добре представящи се клъстери, като догонват редица стари страни членки и оставят последните два клъстера на страните кандидатки за ЕС в Югоизточна Европа. Този положителен процес обхваща и България и Румъния. Въпреки че като цяло Балканите остават най-изоставащия регион в Европа, страните членки на ЕС в района се представят по-добре от останалите страни в региона, които са извън ЕС. Ако през 2011 г. по цялостен резултат в Индекса на настигането България и Румъния са попадали в един клъстер със страни извън ЕС като Сърбия и Северна Македония, то през 2019 те се местят един клъстер по-нагоре и вече с в компанията само на страни членки на ЕС, сред които Унгария, Хърватия и Гърция. България Икономика: Най-високата позиция в класирането България заема по индикатора "Държавен дълг", като е на 3-то място сред 35 страни, с третото най-ниско ниво на държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт на страната след Естония и Люксембург. Кредитен рейтинг: България е на 22 -ро място с 41 точки. В "Изследвания и развитие (R&D)" страната е на 24-то място с 39 точки, като това се измерва чрез два под-индикатора – за високотехнологичен износ и брой патенти на глава от населението. Вътрешен конфликт и престъпност: индикаторът е част от категория "Управление", където страната ни заема 20-то място с 52 точки, като за измерване на този индикатор се използват два под-индикатора ("Индекс за мир" и статистика за убийства на глава от населението). В индикатора "Електронно участие", част от категорията "Демокрация", България заема 16 място с 56 точки. Доброто представяне на България изглежда свършва дотук. Има редица индикатори, по които сме на едни от последните места в класацията. Корупция: България е на 30-то място с 28 точки, като за измерване се използват два различни под-индикатора от изследванията за корупцията на "Прозрачност без граници" и на Световната банка. Върховенство на правото: страната ни е също на 30 място с 25 точки. Здраве: България заема 33-то място с 23 точки. Този индикатор включва няколко подиндикатора: очаквана продължителност на живота, очаквана продължителност на живот в добро здраве, качество на здравеопазването и детска смъртност. Медийна свобода: България заема 31-во място с 29 точки. За измерването на този индикатор се използват индексите за медийна свобода на Freedom House и "Репортери без граници". Според клъстерния анализ, България е в 4-ти клъстер по цялостен резултат, заедно с Унгария, Хърватия, Гърция и Румъния. В категориите "Икономика", "Демокрация" и "Управление" България също е в 4-ти клъстер. В категорията "Икономика" България е в една група с редица страни, сред които Кипър, Испания, Унгария, Румъния и Хърватия. В "Демокрация" България е заедно със страни като Румъния, Хърватия и Унгария. В "Управление" България е в компанията на Гърция и Румъния. Представянето на България е най-лошо в категория "Качество на живот". В тази категория страната ни е в 5-ти клъстер, заедно с Румъния и кандидатките за членство Черна гора, Турция и Сърбия. Данните използвани в Индекс 2019 обхващат периода преди започването на пандемията от COVID-19 и данните и резултатите в доклада отразяват ситуацията в Европа преди свързаната с нея здравна, икономическа и социална криза. Пълният доклад Running on Fumes: Findings of the European Catch-Up Index 2019, който е на английски език, може да се намери на www.osis.bg и на www.TheCatchUpIndex.eu. Източник: Mediapool.bg

Сподели: