Начало Mediapool.bg Започна ремонтът на Айтоския проход за 24 млн. лв.

Започна ремонтът на Айтоския проход за 24 млн. лв.

0

В петък беше даден старта на основния ремонт на 33 км от Айтоския проход – път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна. Той е най-удобната и кратка връзка за шофьорите от Варненска област с автомагистрала "Тракия". Проектът се подготвя от около 3 години и успяхме да осигурим финансиране от оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г. , като инвестицията е над 24.3 млн. лв., съобщи Георги Терзийски, председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" по време на първата копка на обекта в село Дъскотна. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи по договор е 15 месеца. Изпълнителят "ИСА 2000" ни увери, че ще приключи обекта за около 10 месеца, т.е. пътят ще е готов за следващия летен сезон, каза Терзийски. Той посочи, че за по-бързото реализиране на проекта трасето е разделено на два лота – 29 и 30. Лот 29 е с дължина 16 км и започва от моста над язовир "Цонево" при 49-ти км (област Варна), а краят е при 65-ти км, недалеч от село Вишна (област Бургас). Строително-монтажните работи предвиждат изграждането на нова конструкция на местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на нова асфалтобетонова настилка в целия участък, заустване на асфалтираните улици и на селскостопанските пътища, възстановяване на банкетите и откосите на пътя. За оптимално отводняване на настилката ще бъдат изградени нови облицовани окопи и бетонови бордюри. Ще се почистят съществуващите водостоци като ще се изградят и нови. Отсечката ще е с обновени ограничителни системи, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Основно ще се ремонтират 6 мостови съоръжения, сред които са мостът над язовир "Цонево", над река Камчия и река Гермето. Проектът предвижда разширяване и укрепване на скалния тунел при 56-ти км, в близост до село Билка, който е в експлоатация от 1936 г. В участъци от пътя ще бъдат възстановени или надстроени укрепителните стени. Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 29 е "ИСА 2000" ООД. Стойността на договора е 13 862 109 лв. с ДДС. Надзорът ще осъществи "Пътинвест-инженеринг" АД срещу 297 524 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на обединение "Сивет ЗТИ" с участници "3TI Проджети интенерия интеграта" СпА и "СивЕн Дизайн Сървисис" ООД. Стойността на техния договор е 3840 лв. с ДДС. Участъкът в лот 30 започва в близост до село Вишна (км 65+933) и завършва малко преди кръстовището с третокласния път Руен – Просеник (км 82+749). Проектът предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка и подобряване на отводняването. Ще се поставят нови бордюри, мантинели, пътни знаци и маркировка. Ще се ремонтират и три моста – над река Казан дере, над Сазла дере и над река Ябълчевска. На съоръженията ще се възстанови бетоновото покритие. Ще се положат нова хидроизолация и асфалтова настилка. Мостовете ще са с обновени тротоарни блокове и предпазна ограда. Строително-монтажните работи на лот 30 са възложени на "ИСА 2000" ЕООД. Стойността на договора е 9 732 925 лв. с ДДС. Надзорът е на "Трансконсулт-БГ" ООД. Техният договор е за 194 760 лв. с ДДС. Авторският надзор ще изпълни обединение "Сивет 3ТИ" с участници "3ТИ Проджети интенерия интеграта" СпА и "СивЕн Дизайн Сървисис" ООД по договор за 3840 лв. с ДДС. С изпълнението на обекта значително ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътя. Ще се повиши безопасността и удобството при пътуване. Третокласният път осигурява транспортните комуникации на Провадия, Девня, Варна, Нови пазар и Шумен с Айтос, Карнобат и Бургас. Той преминава през селата Добромир и Билка. Източник: Mediapool.bg

Сподели: