Начало Mediapool.bg Бюджетът е с излишък от 1.7 млрд. лв. в края на юли

Бюджетът е с излишък от 1.7 млрд. лв. в края на юли

0

Излишъкът в бюджета е нараснал до 1.7 млрд. лв. в края на юли, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Това е с около 120 млн. лв. повече в сравнение с края на юни, когато превишението е възлязло на 1.61 млрд. лв. според ревизираните данни. Причината за положителния резултат са забавени разходи. Според актуализирания бюджет годината трябва да приключи с дефицит от 3.5 млрд. лв. Общите приходи в бюджета към края на юли се очаква да бъдат 25.2 млрд. лв. Данъчните и неданъчните приходи бележат спад от 1.1 млрд. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375 млн. лева. Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с Covid-19, посочва финансовото министерство. Разходите в края на юли са в размер на 23.5 млрд. лв., което е едва 49% от актуализирания бюджет. Все пак има повишение спрямо първите седем месеца на 2019 г., когато държавата е изхарчила с около 750 млн. лв. по-малко. Към края на първото шестмесечие фискалният резерв възлиза на 9.9 млрд. лв., сочат още данните на финансовото министерство. Източник: Mediapool.bg

Сподели: