Начало Mediapool.bg Върховният съд утвърди задължителните ваксини

Върховният съд утвърди задължителните ваксини

0

Върховният административен съд утвърди задължителните ваксинации в страната, като отмени съдебно решение, което ги обявява за дискриминационни. В края на октомври м.г. Административен съд – Сливен обяви за дискриминационно изискването за поставяне на ваксини на децата като задължително за посещение в детска градина. Това решение бе атакувано от здравната инспекция, Комисията за защита от дискриминация и министъра на здравеопазването. Конкретният съдебен спор бе за отказ на здравната инспекция в Сливен да допусне посещение в общинска детска градина на дете, на което не са поставени задължителните ваксини съгласно имунизационния календар. Родителите на детето подадоха жалба за дискриминация пред Комисията за защита от дискриминация, която не установи дискриминация. Това решение бе атакувано пред сливенския съд, който обаче прие, че дискриминация има. Върховните магистрати обявявват, че изискването за представяне на данни за имунизационния статус като условие за прием в детска градина няма дискриминационен характер. В решението се казва, че няма противопоставяне на едни групи деца на други. Целта е да се създадат подходящи условия за осъществяване на установените и признати за законосъобразни от съда задължителни планови имунизации и реимунизации на деца. Имунизациите изпълняват конституционното задължение на държавата за защита интересите на децата и опазване на здравето и живота им. Върховният административен съд приема, че предвидените в закона и наредбата адължителни имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии. “Чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация. Задължителното имунизиране на определени лица срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации. Целта на закона е да не бъде поставено в риск здравето на гражданите като национален приоритет, гарантиран от държавата, включително чрез осъществяване на надзор над заразните болести“, се казва в решението на съда, което е окончателно. Източник: Mediapool.bg

Сподели: