Начало Mediapool.bg КЗК разреши на Банката за развитие да придобие 18.3% дял в ПИБ

КЗК разреши на Банката за развитие да придобие 18.3% дял в ПИБ

0

Комисията за защита на конкуренцията разреши на Българската банка за развитие да придобие 18.3% дял в Първа инвестиционна банка, стана ясно във вторник. ПИБ предприе увеличение на капитала си чрез капиталова емисия в размер до 200 млн. лева, представляваща емисионната стойност на 40 000 000 новоемитирани акции, с емисионна стойност от 5 лева всяка. За участие в процедурата ББР е получила предварително одобрение от БНБ. ББР придобива права, даващи възможност да се запишат акции, съставляващи 18,35% от уставния капитал на ПИБ след увеличението на капитала. За завършването на сделката правителството увеличи капитала на държавната банка със 140 млн. лева. "Първа Инвестиционна Банка АД е под съвместния контрол на двамата основни акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, всеки от които досега притежаваше по 42.5% от капитала. Независимо, че планираното увеличение на капитала на ПИБ ще доведе до промяна в акционерната структура и съответно в притежавания от тях акционерен дял ще намалее до по 31.35% от акционерния капитал, това няма да се отрази на вида контрол, осъществяван към момента", посочва антимонополният орган. Не се предвиждат изменения в устава на ПИБ, отнасящи се до начина на вземане на решения от управителните органи на дружеството и начина на управление. Двамата основни акционери заедно ще имат възможност да налагат вето върху решения, които са съществени за конкурентното поведение на предприятието. "В случаи, при които не е представен целият акционерен капитал, лицата Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, с оглед притежаваното от тях акционерно участие, биха могли дори самостоятелно да приемат съответните решения. Предвид дългогодишните и трайни икономически интереси на двете физически лица, може да се приеме, че същите и занапред ще продължат да следват единна политика относно търговското поведение на ПИБ", пише още в решението на КЗК. Близо 7.9% от новия капитал на ПИБ е собственост на Valea Foundation на чешкия милиардер Карел Комарек. Източник: Mediapool.bg

Сподели: