Начало Mediapool.bg Общини се оплакват от забавени плащания по европрограмите

Общини се оплакват от забавени плащания по европрограмите

0

Общини се оплакват от забавени плащания по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и оперативна програма "Региони в растеж" и настояват за бързо издължаване на средствата от миналата година. Местната власт иска още отсрочка в изпълнението на европроектите заради коронакризата, както и ускоряване на проверките от страна на управляващите органи. Това съобщи Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Искания към Държавен фонд "Земеделие" Общините апелират към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) да предприеме мерки за преодоляване на значителните закъснения в извършването на последващия контрол върху възлагането на обществените поръчки по общинските проекти. Местната власт не е сигурна да започне ли изпълнението на проектите си, тъй като Разплащателната агенция на ДФЗ все още не е приключила с проверките по последващ контрол. От НСОРБ съобщават, че на места Техническият инспекторат на ДФЗ все още не извършва проверките на място, а за други се чака резултат. Това ги възпрепятства да започнат строителните дейности. В същото време сроковете за изпълнение на европроектите не са променяни, за да могат успешно да ги приключат. "В тази връзка, освен за ускоряване на процедурите по последващия контрол, считаме, че ДФЗ-РА следва да допусне удължаване на сроковете за изпълнение на договорите по общинските проекти, поне с периода на обявеното извънредно положение", пишат от НСОРБ в официално писмо до изпълнителния директор на ДФЗ Васил Грудев. От НСОРБ предлагат с цел ускоряване на договарянето и анексирането на общинските проекти по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" да се въведе електронен подпис или използването на куриерски услуги. НСОРБ алармира ДФЗ и за сериозното забавяне по одобрението и изплащането на средства по проектите на Местните инициативни групи (МИГ). Все още се чака изплащане на средствата за управление по междинните заявки от 2019 г. и няма яснота кога ще се изплатят авансите за 2020 г. Докато чакат, общините се явяват кредитор на МИГ за заплати и текущи разходи и то в условията на недостиг на средства и допълнителни разходи в общинските бюджети, заради коронакризата, посочват от НСОРБ. По-бързо разплащане на парите по ОПРР По Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) се очаква предприемането на действия за преодоляване на значителните закъснения при оценката на проектни предложения по процедурата "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020". Те са депозирани в края на 2019 година, но повече от половин година няма резултат. НСОРБ настоява и за ускоряване на възстановяването на средства по искания за междинни и окончателни плащания по проекти по ОПРР, подадени още в края на 2019 г. и началото на 2020 г. В условията на минимални или липсващи приходи в общинските бюджети и немалките разходи за мерките срещу коронавируса, всяко забавяне при възстановяването на европейски средства означава невъзможност за реализиране на проектите, посочват от НСОРБ. Местната власт иска още да има предсказуемост при извършването на проверките на място и те да не се отлагат многократно във времето. Източник: Mediapool.bg

Сподели: