Начало Mediapool.bg Съдът заседава за строителството на Алепу
0

Съдът заседава за строителството на Алепу

0

Административният съд в Бургас ще разгледа внесения от прокуратурата протест, с който се иска да бъде прогласено за нищожно строителното разрешение, даващо право за извършване на строителни дейности на "Алепу вилидж". Според Върховна административна прокуратура (ВАП) разрешителното е нищожно, защото малко след като е влязло в сила то е било променено, допълнено и е вписан нов възложител, което го прави нищожно. В началото на юни прокуратурата възложи на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) незабавна проверка за законността на строежа между нос "Свети Тома" и т. нар. Шофьорски плаж. Инспекцията е установи, че главният архитект на община Созопол е издал разрешение за строеж на 26 февруари 2018 г. за "укрепване на свлачище" в местността "Алепу", землище на гр. Созопол, на името на "Алепу вилидж". С нотариално заверена декларация от 28 август 2018 г. възложителят декларирал, че няма да използва това разрешително, както и че за укрепване на свлачището в имота ще се използва укрепително съоръжение, което ще е интегрирано в конструкцията на бъдещото застрояване. Така главният архитект на Созопол издал ново разрешение за строеж на 10 септември 2018 г. на същото дружество за курортен комплекс "Алепу вилидж". То е за етапно строителство – първи етап – "укрепване на свлачище" "Алепу вилидж", и втори етап – "курортен комплекс" – подземна и надземна част, в местността "Алепу". Строежът е определен като първа категория. В разрешителното от 10 септември 2018 г. обаче са били допуснати изменения в инвестиционния проект, както и допълване на новото строително разрешение. Вписан бил и нов възложител, който не фигурира като такъв в двете строителни разрешения. В доклада на ДНСК имало и други констатации, изясняващи действителното положение по случая. Така през юни след анализ на всички получени материали, от ВАП, съобразявайки, че разрешението за строеж е индивидуален административен акт, а влязлото в сила разрешително за строеж не подлежи на отмяна, заключават, че всяко следващо разрешително, засягащо същия поземлен имот и участници в административното, е нищожно. Източник: Mediapool.bg

Сподели: