Начало Mediapool.bg КЕВР отклони иска на църквите да ползват ток като битови клиенти
0

КЕВР отклони иска на църквите да ползват ток като битови клиенти

0

КЕВР отклони иска на църквите да ползват ток като битови клиенти Енергийният регулатор обяви, че обектите на Българската православна църква законодателно не може да ползват регулирани цени на електроенергия като битовите клиенти, но всяка църква може да се обърне към обществения доставчик, обслужващ неговата територия с молба той да прецени дали може да го таксува като битов потребител, ако консумацията на обекта отговаря на критериите за такъв. Това се посочва в становище на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), прието в четвъртък, по повод писмо на патриарх Неофит, който иска от регулатора църквите да ползват защитените цени на тока за домакинствата. От регулатора посочват, че електроснабдителните дружества на "Електрохолд", ЕВН и "Енерго-Про" са тези, които могат при поискване да преценят дали даден обект ползва ток за битови или небитови нужди, независимо от предназначението му. В Същото време обаче има нормативна дупка за това какви точно нужди се включват в понятията "за собствени битови нужди", респективно "за небитови нужди". Нормативно неизяснен е и въпросът как следва да бъде класифициран даден клиент при едновременно задоволяване на битови и небитови нужди. Това създава трудности в практиката и налага разграничението битов/небитов клиент да се преценява за всеки конкретен случай и за всеки обект, като се отчитат и съответните специфики, посочват от КЕВР. Тази преценка следва да се извърши първоначално от дружеството краен снабдител, тъй като то е страна по договора за доставка, която е услуга от обществен интерес, заявява регулаторът. Предвид многобройните различни обекти, собственост на БПЦ, не може да се даде еднозначна оценка, дали и доколко част от тях попадат в обхвата на понятието "битов клиент", т.е. за какви точно нужди (битови/небитови) ще се ползва доставяната електрическа енергия, допълва се в становището. Препоръката на комисията към църквата е да се обърне към крайните снабдители с ток с искане да се сключат договори за доставка на ток по утвърдени регулиране цени за конкретни обекти. При отказ от страна на дружествата, БПЦ може да подаде жалба до регулатора, който ще разгледа случаите. Ако в обекта се ползва енергия само за битови нужди, КЕВР има право да задължи съответния доставчик да сключи договор по регулирани цени, допълват от комисията.

Източник: Mediapool.bg

Сподели:
Затвори