Начало Mediapool.bg КЗК обвини НКЖИ в злоупотреба с господстващо положение
0

КЗК обвини НКЖИ в злоупотреба с господстващо положение

0

КЗК обвини НКЖИ в злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщи, че е предявило на държавното предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обвинения в злоупотреба с господстващо положение на пазара на управление на железопътната инфраструктура – публична държавна собственост и на пазара на разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт. Причината е, че държавното предприятие е дало по-изгодни оферти на държавното дружество "БДЖ Товарни превози" спрямо частните железопътни превозвачи. НКЖИ е единствената компания, която се грижи за железопътната мрежа в България. Всички компании, които я ползват са длъжни да й плащат инфраструктурна такса. Според КЗК дейността на НКЖИ може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на железопътен превоз на товари и да засегне интересите на потребителите. Това според КЗК може да стане чрез прилагане на цялостна стратегия за различно третиране, която поставя държавната фирма "БДЖ Товарни превози" в привилегирована позиция спрямо останалите железопътни превозвачи на товари, посочват от антимонополната комисия. КЗК е установила, че НКЖИ е с господстваща позиция на пазара на дейностите, свързани с управление на железопътната инфраструктура, която от своя страна има характер на съществено съоръжение за операторите на железопътни превози, действащи на територията на страната. От 2010 година НКЖИ е прилагала стратегия за привилегироване на "БДЖ Товарни превози", с което се намира в една и съща икономическа група. Двете дружества са държавни под шапката на Министерството на транспорта и съобщенията. Предполагаемото антиконкурентно поведение се състои в поредица от практики, които поставят конкурентите на "БДЖ Товарни превози" на пазара за товарни превози в неравноправна конкурентна позиция спрямо самото дружество, посочва КЗК. Функционирането на конкурентен пазар на железопътни превози на товари е с нарастваща значимост за потребителите и бизнеса в Европа поради ключовата му роля в изграждането на зелената и устойчива икономика на бъдещето. Силната пазарна позиция на НКЖИ изисква от него да предоставя недискриминационен достъп до инфраструктурата, която управлява, на всички лицензирани превозвачи, които са изключително икономически зависими от него, пише в позицията си КЗК.

Източник: Mediapool.bg

Сподели: