Начало Mediapool.bg Кабинетът отпусна 447 590 лв. на НЗОК за лечение на украински граждани
0

Кабинетът отпусна 447 590 лв. на НЗОК за лечение на украински граждани

0

Кабинетът отпусна 447 590 лв. на НЗОК за лечение на украински граждани Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на Министерството на здравеопазването и НЗОК за лечението на украински граждани у нас през пази година. По бюджета на Министерството на здравеопазването са одобрени допълнителни средства в размер на 447 590 лв. за предоставяне на трансфер към НЗОК за заплащането на оказана медицинска помощ на украински граждани с предоставена временна закрила за периода до влизане в сила на поправките в Закона за здравното осигуряване, уреждащи осигуряването на бежанците. Одобрен е и допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на НЗОК за 2022 г. в размер на 6 823 650 лв. за заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена временна закрила. По-рано тази година Народното събрание прие промени в Закона за здравното осигуряване, според които лицата със статут на временна закрила задължително трябва да са здравноосигурени в НЗОК, за да могат да ползват пълния обхват медицинска помощ, която се плаща от здравната каса.

Източник: Mediapool.bg

Сподели: