Начало Mediapool.bg ВЕИ бумът изисква 14 пъти повече инвестиции в мрежите от тези в цената на тока
0

ВЕИ бумът изисква 14 пъти повече инвестиции в мрежите от тези в цената на тока

0

ВЕИ бумът изисква 14 пъти повече инвестиции в мрежите от тези в цената на тока Предстоящият бум на внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) не само за нуждите на предприятията, заради високите борсови цени на тока, но и при домакинствата, заради субсидиите от ЕК за слънчеви покриви и улеснените процедури, изисква 14 пъти повече инвестиции в развитието на електроразпределителни мрежи от сега включените в цената на тока за бита. Ако тези вложения не бъдат направени, всички ВЕИ проекти няма да може да бъдат присъединени или мрежите няма да издържат. Ако пък енергийният регулатор признае на операторите на мрежите средно и ниско напрежение необходимите им разходи за присъединяване на ВЕИ, цената на техните услуги ще се покачи многократно и ще се отрази върху крайната цена на тока за домакинствата. Това предупреждава операторът на електроразпределителната мрежа в Североизточна България "Енерго-Про". Дружеството настоява да се намери "политическа воля и лидерство за осигуряване на безвъзмездно финансиране за електроразпределителните дружества, както и балансирана и последователна регулаторна политика", за да се смекчи крайният ефект за потребителите на електроенергия. Становището му е по повод предложени от Министерството на енергетиката за обществено обсъждане изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници, които предвиждат допълнително улесняване на присъединяването на нови ВЕИ мощности към мрежата. Те предвиждат по-кратки срокове за присъединяване на инсталации до 1 МВ. Според "Енерго-Про" предложените по-кратки срокове за присъединяване не кореспондират по никакъв начин с необходимостта от реконструкция на мрежата или изграждане на нови съоръжения за присъединяване. Това би довело не само до сериозни нарушения в качеството на доставяната електрическа енергия, но и до изчерпване на мрежовия капацитет, отбелязват от компанията. "Обмисляните нормативни промени, трябва да са двупосочни: не само за ускоряване и улесняване на инвеститорите в процеса им по присъединяване към мрежите, но и насочени към сигурността на мрежите и допълнителните разходи, които са предизвикани от процеса по присъединяване на новите производители", посочва се в позицията. Дружеството посочва, че в последната година и половина се наблюдава значително нарастване на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности към разпределителната му мрежа. "Особено засилен е инвеститорският интерес за изграждане на фотоволтаични съоръжения в слабо заселени и обезлюдени региони от североизточната част на страната, където потреблението на електроенергия е силно намалено, дори липсва, и на практика няма предвиден наличен капацитет за трансформация и пренос на енергия", обясняват от "Енерго-Про". За да е възможно тяхното присъединяване, трябват бързи инвестиции за осигуряване на капацитет на съоръженията за трансформиране и пренос на произведената енергия. Липсват обаче синхрон и планиране между включването на малки ВЕИ в мрежата и нейното развитие, заради отделянето по-малко от необходимите за целта средства в цените за разпределяне на електроенергията. Изчисления на мрежовия оператор показват, че необходимите инвестиции за подмяната на мрежови елементи и рехабилитация на съществуващи такива, като резултат от подадените искания за присъединяване и включване на нови производствени мощности от възобновяема енергия, са с около 14 пъти по-висока стойност спрямо утвърдената инвестиционна програма от Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако се вкарат обаче всички нужни средства цените ще се повишат. Затова от "Енерго-Про" настояват да се осигурят безвъзмездни средства за развитието на електроразпределителните мрежи, за да не се натоварват крайните потребители с тежко поскъпване на тока. И трите електроразпределителни дружества неведнъж са повдигали тази тема и дори настояваха в плана за възстановяване и развитие да се предвидят 350 млн. лв. за развитие на мрежата им именно с оглед ръста на ВЕИ. Предишните правителства обаче не им обърнаха внимание и така в плана остана само проектът за дигитализация и развитие на преносната мрежа високо напрежение на държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО), който е за 611 млн. лв. Отделно на ЕСО е вменено управлението на проекта за изграждане на батерии за съхранение на ток от ВЕИ за 1.6 млрд. лв., който обаче настоящото служебно правителство смята да оттегли и замени с друг проект. Според огласените от министъра на енергетиката Росен Христов планове обаче парите ще отидат за не по-малко грандиозен проект – за подземно съхранение на природен газ, водород, вероятно въглероден двуокис и вода, която да се изпомпва и да се използва за производство на електроенергия при нужда. Преди около два месеца икономисти и енергийни експерти обявиха, че направените към момента заявки за включване на над 28 хил. МВ производствени мощности за ток от ВЕИ биха "взривили" мрежите. Специалисти отдавна настояват част от парите за батерийния парк да се дадат на електроразпределителните мрежи, за да може да се осигури безпроблемното присъединяване на ВЕИ, за да може България без проблеми да изпълни ангажиментите си към ЕК и да не се налага шоково поскъпване на тока заради инвестициите в мрежите.

Източник: Mediapool.bg

Сподели: