Начало Mediapool.bg ГБС координира международен европейски проект за производство на висок клас рециклирани строителни материали
0

ГБС координира международен европейски проект за производство на висок клас рециклирани строителни материали

0

ГБС координира международен европейски проект за производство на висок клас рециклирани строителни материали Българската компания "Главболгарстрой" (ГБС) ще координира революционен за региона на Югоизточна Европа проект за рециклиране на строителни материали и превръщането им в ресурс. Проектът за разработване и въвеждане в експлоатация на мобилно устройство за преработка на отпадъци от разрушаване и производство на нови вторични строителни материали и продукти е за 26 млн. лева и ще се финансира с грант по програма "Хоризонт Европа" 1, уточниха от компанията. В проекта MOBICCON-PRO участват партньори от Франция, Белгия, Дания, България и Сърбия. Освен българските "Главболгарстой", Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Институтът за икономическа политика и подкрепящите общини Монтана, Самоков, Сливница и Костинброд, ангажирани с идеята са Датският технологичен институт, Европейската федерация на строителната индустрия, базирана в Брюксел, белгийската IDEA Consult, парижкият Университет CY, Cergy , сръбската община Пирот. Те са си поставили за цел да наложат нова концепция при третирането на строителните отпадъци, използвайки ги като ресурс и връщайки ги обратно в строителния процес или на пазара. В София ще бъде създаден териториален клъстерен център за региона на Югоизточна Европа, който ще обединява опита и усилията на представители на академичните среди (университети и изследователски технологични институти), публичните власти, индустрията, иноваторската общност, малките и средни предприятия, неправителствения и граждански сектори. Центърът ще повиши информираността на гражданите и институциите за необходимостта от намаляването на строителните отпадъци, както и за начините, по които това може да се осъществи по зелен и екологичен път. Той ще действа като "обслужване на едно гише" и ще предложи виртуална и физическа платформа за обмен на знания, идеи и работа в мрежа по ключови въпроси, свързани с обработката на строителните отпадъци, повторната употреба на рециклирани продукти и материали, законодателната среда и общественото участие. Като част от проекта ще се разработи и компактна мобилна пилотна инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които ще бъдат предложени на пазара. Компактността на решението ще позволи съоръжението да бъде разположено в различни общини; на територията на други (съседни на България) държави; включително при необходимост и на големи текущи строителни обекти. Инсталацията ще се състои от различно оборудване, прототипи и инсталации за извършване на раздробяване, пресяване, разделяне, пречистване и отмиване, с цел да съдейства за производството на висок клас вторични продукти и материали, обясняват от "Главболгарстрой". Предвижда се първоначално мобилната инсталация да е установена за две години в София, след което да бъде преместена за тестване на местно равнище на територията на една от общините, подкрепящи проекта – Монтана, Самоков, Сливница или Костинброд. Като финален етап от проекта, мобилното съоръжение ще бъде разположено в община Пирот (Сърбия), която също е партньор по проекта.

Източник: Mediapool.bg

Сподели: