Начало Mediapool.bg Проброяването: Населението на България е 6.51 милиона души
0

Проброяването: Населението на България е 6.51 милиона души

0

Проброяването: Населението на България е 6.51 милиона души Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души. Това показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ) от 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България. Данните бяха обявени ден след изборите и ще окажат влияние върху разпределението на мандатите по избирателни райони за следващия вот. Според НСИ факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественият прираст и външната миграция. И двата процеса за България са отрицателни, но положението е особено тревожно по отношение на естествения прираст. Директорът на Дирекция "Демографска и социална статистика" в НСИ Магдалена Костова коментира, че в периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5 процента. Средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 на сто през периода 2001-2011 г. на 1,2 през периода 2011-2021 година. Данните на НСИ от последните две години показват много голямо увеличение на свръхсмъртността в страната по време на пандемията. Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 124 290 души, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7 процента от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408 души, или 1.2 на сто от населението на страната. Остават големи и различията в броя на населението по общини. В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4,7 процента от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души, или 40,2 на сто от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души – 62, и относителният дял на населението в тях е 13.7 процента. Има области, които се обезлюдяват много по-бързо от други. Видин се е лишил от 25.4% от населението си за последните десет години, Смолян – 20.9%, а Добрич – от 20,8% от населението си. София е изгубила 1.3% от населението са за последното десетилетие. Гъстотата на населението по общини варира от 1.68 на кв. км за община Трекляно до 3 135.75 души на кв. км в община Пловдив. Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години, сочат още данните. Общият процес показва, че населението на възраст 65 и повече години застарява. Към септември 2021 година 23.5% от населението или 1 532 667 души са на възраст над 65 години. Това е с 12,6% повече спрямо 10 години по-рано. Източник: Mediapool.bg

Сподели: