Начало Mediapool.bg „Брикел“ обеща „мащабен ремонт“ на котлите
0

„Брикел“ обеща „мащабен ремонт“ на котлите

0

Държавата поиска план от топлоелектрическите централи "Марица" 3 и "Брикел" срещу замърсяването на въздуха и неговото изпълнение. В противен случай двете централи ще бъдат затворени. Това стана ясно по време на срещата на министрите на енергетиката Росен Христов и на екологията Росица Карамфилова с ръководствата на двата ТЕЦ-а. Срещата се проведе в Министерството на енергетиката в петък- "Проблемът има решение и то е техническо, а не политическо и чрез предизборни протести. Има ясен комплекс от мерки, които могат да доведат до влизане в определените норми, ако не – ще бъдем принудени да преминем към затваряне", заяви Росен Христов. "Не искаме да се стига до затваряне, но няма да правим компромис с ежедневните проверки и спазването и прилагането на закона", каза Росица Карамфилова. Ръководствата на двете предприятия представиха краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за всяка топлоцентрала, с които да се гарантира работа на ТЕЦ-овете в рамките на допустимите екологични норми. Мерките: – използването на въглища с ниско съдържание на сяра, подобряване на ефективността на горивния процес, – разширяване на сероочистните инсталации, – преминаване към намален капацитет на работа и – превантивно преустановяване на работата, когато бъде регистрирано наближаване на нормите за качество на въздуха за серен диоксид. Изпълнението на някои от тези стъпки вече е започнало и в двете дружества, като министерствата на околната среда и водите и на енергетиката ще оказват непрестанен мониторинг и контрол по неговото прилагане, се казва в съобщение на енергийното министерство. От страна на МОСВ ще се извършват ежедневни проверки. От предприятията уточниха, че през следващите месеци започва мащабен ремонт на котлите на ТЕЦ "Брикел", което също ще спомогне за намаляване на неорганизираните емисии. Представена бе концепция за дългосрочна инвестиционна програма на дружествата, която включва въвеждане на термолитична инсталация с 400 МW мощност. Обсъдено бе реализирането на пилотен проект по нея, който ще се наблюдава от Министерството на енергетиката и неговите експерти. Неговото успешно реализиране ще е важно за намаляване на въглеродните емисии и постигане на реална декарбонизация от страна на дружествата. Двата ТЕЦ-а са собственост на фирми, които се свързват с бизнесмена Христо Ковачки. От години те обещават да приведат инсталациите в норми, но така и не го правят. В момента ТЕЦ "Марица 3" не работи, докато съдът разреши на ТЕЦ "Брикел" да работи и да трови населението на Гълъбово. Източник: Mediapool.bg

Сподели: