Начало Mediapool.bg Гешев иска да не се отнема автомобил, ако друг извърши престъпление с него
0

Гешев иска да не се отнема автомобил, ако друг извърши престъпление с него

0

Гешев иска да не се отнема автомобил, ако друг извърши престъпление с него Главният прокурор Иван Гешев поиска от Конституционния съд (КС) да обяви за противоречаща на основния закон част от разпоредба в Наказателния кодекс, с която се отнема автомобил, ако друг е извършил престъпление с него. Става въпрос за разпоредбата на чл. 240а, ал. 7 от Наказателния кодекс в частта "и когато не е собственост на дееца". Тя се отнася за принудително безвъзмездно отнемане на движими вещи, собственост на лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес. Според текста "превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението". Главният прокурор се аргументира, че наказателната отговорност е лична, докато в оспорената от него разпоредба, на практика се санкционират лица за чужда вина. Това противоречи на правовата държава, мотивира искането си Гешев. Освен това оспорения текст противоречи и на принципа за неприкосновеност на частната собственост и правото на защита, които са залегнали в Конституцията. Принудителното безвъзмездно отчуждаване на определени от закона движими вещи, принадлежащи на граждани, които нямат отношение към извършеното престъпно деяние, при това без да им е осигурена възможност да защитят интересите си, представлява груба и неоправдана намеса в неприкосновеното право на собственост, мотивира искането си главният прокурор. Източник: Mediapool.bg

Сподели: