Начало Mediapool.bg Разходите на българите растат по-бързо от приходите
0

Разходите на българите растат по-бързо от приходите

0

Разходите на българите растат по-бързо от приходите Общият среден доход на човек от домакинство през второто тримесечие на тази година е 2207 лева, което е нарастване с 16.5% спрямо същия период на миналата година. Средният разход е 1962 лв. и се увеличава със 17.8%, показват данните на Националният статистически институт. В структурата на доходите най-голям е делът на работна заплата (54.1 на сто), следван от доходите от пенсии (34.4 на сто) и от самостоятелна заетост (4.3 на сто). Впечатляващо е намалението на относителният дял на дохода от работна заплата с 4.4% спрямо година по-рано. Доходите от самостоятелна заетост намаляват с 0.7%, а делът на доходите от пенсии нараства с 5.5 процентни пункта. Причината за това е, че доходите средно на човек от домакинство се променят с различни темпове. Доходът от работна заплата нараства от 1108 на 1193 лв. (само 7.7%), доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 94 на 96 лв. (с 1.7%, докато доходите от пенсии се увеличават от 547 на 760 лв. (с 39.1 на сто). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 48 лв. (увеличение с 5.2%). В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31.2%), следвани от разходите за жилище (17.3%), данъци и социални осигуровки (12.8% и транспорт и съобщения (12.3%). Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителните дялове на разходите за храна и безалкохолни напитки, жилище и здравеопазване нарастват с по 0,4 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения – с 0,9 процентни пункта. Намаляват разходите за алкохолни напитки и цигари с 0.2% Въпреки по-големите разходи, потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 19.6 на 18.9 кг, зеленчуци – от 20.3 на 19.4 кг и плодове – от 10.3 на 9.7 кг. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар. Източник: Mediapool.bg

Сподели: