Начало Mediapool.bg Предвижда се всеки да може да проверява за запор върху автомобили

Предвижда се всеки да може да проверява за запор върху автомобили

0

Предвижда се всеки да може да проверява за запор върху автомобили Министерството на правосъдието смята да създаде електронна информационна система единна входна точка за наложените запори върху автомобили, селскостопанска и пътностроителна техника, която е в регистрационен режим, за да може да се избягват измами с продажби на запорирани движими вещи, съобщиха от правителството в сряда. Системата ще е достъпна за правоимащите органи и лица на територията на страната и извън нея. Към момента в българското законодателство съществува нормативна празнота по отношение на възможността за информиране на заинтересованите страни преди извършване на покупко-продажба на движими вещи (пътно-транспортни средства, селскостопанска техника, пътностроителна техника и др.) относно наложени запори върху тях. Това ще допринесе за развитието на електронните услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса, както и ще предостави възможност за взаимодействие между системи при проверка за наличие на запор върху вещ на дадено лице. Така ще се постигне максимална информираност на гражданите, бизнеса и държавните органи, ще се намали възможността за разпореждане със запорирани вещи. Кога във времето би заработила подобна система, обаче не се посочва. Източник: Mediapool.bg

Сподели: