Начало Mediapool.bg Търсят се банки да финансират производството на ток за лични нужди

Търсят се банки да финансират производството на ток за лични нужди

0

Търсят се банки да финансират производството на ток за лични нужди Министерството на енергетиката работи върху възможностите за привличане на банки и други финансови институции, които да подкрепят реализацията на проекти за производство на електроенергията, която ще се консумира за собствени нужди на бизнеса и домакинствата. Това заяви ресорният министър в оставка Александър Николов по време на XIII Зелен форум – трансформация от хората за хората, организиран от списание "Мениджър". От думите му, цитирани от пресцентъра на ведомството, въпреки възможностите за безвъзмездно съфинансиране на ВЕИ проекти за лично ползване, заложени в плана за възстановяване и устойчивост, все още има съществени проблеми пред реализацията им. Като сериозни пречки той посочва липсата на достатъчно яснота и информираност за тези възможности, както и схващането, че тези проекти са трудни за финансиране, което също поставя психологически бариери. В плана за възстановяване са предвидени близо 200 млн. лв. без ДДС за изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW от домакинствата. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на слънчевата система, но не повече от 15 000 лв. Енергийно бедни домакинства ще могат да получават пълната стойност ан системата, но отново при условие, че не надхвърля 15 хил. лв. ДДС ще се покрива от получилите финансирането, а при енергийно бедните данъкът ще се плаща от бюджета. Вероятно ведомството иска да привлече финансови институции, които да осигуряват бързо, лисно и при изгодни условия необходимото съфинансиране на домакинствата за изграждането на такива системи. В края на май парламентът улесни изграждането на възобновяеми енергийни източници за лични нужда и прие това да става само с уведомление, ако мощностите са до 5 МВ. Те обаче няма да бъдат присъединявани към електропреносната или електроразпределителните мрежи и могат да ползват произведената електроенергия само за свои нужди. Енергийната система се променя и в бъдеще все по-често електроенергията ще се произвежда там, където се консумира, коментира Александър Николов пред форума. По думите му така се пестят количествата енергия, която в момента се губи при преноса и разпределението й по мрежите в различно напрежение. Тези загуби са около 8 процента от потреблението и се равняват на производството на един ядрен блок, посочи енергийният министър. По думите му България разполага с отлични природни условия за децентрализирано производство на енергия от ВЕИ – слънчевата радиация в страната е една от най-ефективните в Европа; хидроенергийният потенциал е важен от гледна точка на възможностите за балансиране. Това е важен фактор за запазване ролята на страната като балансьор на електроенергийната система в целия регион, посочи министър Николов, цитиран от пресцентъра на ведомството му. В бъдеще проблемът с балансирането при децентрализирано производство на електроенергия, така че профилът да съответства максимално на профила на конкретния консуматор, ще се решава с нови технологични решения – водород, смарт системи и други, каза още той. Източник: Mediapool.bg

Сподели: