Начало Mediapool.bg ЕК ще признае Covid-19 за професионално заболяване до края на годината

ЕК ще признае Covid-19 за професионално заболяване до края на годината

0

ЕК ще признае Covid-19 за професионално заболяване до края на годината Държави-членки, работници и работодатели в Консултативния комитет на ЕС по безопасност и здраве на работното място (ACSH) постигнаха споразумение относно необходимостта от признаване на Covid-19 като професионално заболяване и подкрепиха актуализация на списъка на ЕС с професионални заболявания. Въз основа на това споразумение ЕК ще актуализира своята препоръка за насърчаване признаването на Covid-19 като професионална болест от всички държави-членки. ЕК обяви, че ще актуализира препоръката си относно професионалните заболявания с включването на Covid-19 до края на тази година. Вчерашното споразумение е важна стъпка за прилагане на стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027 г., приета от ЕК през юни 2021 г. Рамката определя ключови действия на ниво ЕС за подобряване здравето и безопасността на работниците през следващите години. Една от основните му междусекторни цели е повишаване на готовността за всякакви потенциални бъдещи здравни кризи. Това също предполага засилване на подкрепата на работниците по време на възможни бъдещи вълни на Covid-19. Източник: Mediapool.bg

Сподели: