Начало Mediapool.bg Смениха и директора на ВиК Ямбол

Смениха и директора на ВиК Ямбол

0

Цветан Съйков - новият управител на ВиК Ямбол Сменен е управителят на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Ямбол. На мястото на инж.Стоян Радев е назначен Цветан Съйков до провеждането на конкурс, съобщи "Български ВиК Холдинг" под чиято шапка е ВиК Ямбол. Мотиви за рокадата не са посочени. Това е поредната смяна на шеф на водно дружество без мотиви. Цветан Съйков е завършил Икономическия университет във Варна. Има следдипломна квалификация по икономика и мениджмънт на ВиК сектора, както и професионална квалификация за строителен техник, се казва в съобщението. Цветан Съйков познава процеса на работа на "Водоснабдяване и канализация" Ямбол, където работи от 2011 г. Той е заемал позициите специалист продажби, заместник-ръководител отдел продажби и ръководител отдел продажби в дружеството. Има натрупан административен опит в Общинската служба за социално подпомагане в Стралджа и Областна администрация Ямбол. Работил е и в частния сектор. Ръководството на "Български ВиК холдинг" разчита на експертните и организационни умения на Цветан Съйков за въвеждане на иновативни решения във ВиК мрежата на обслужваната от ВиК Ямбол територия, разработване и внедряване на проекти за намаляване на загубите на вода, следване на финансова дисциплина, се казва в съобщението. ВиК-то поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на всичките 110 селища и канализационните системи на 6 града и села на територията на област Ямбол. Всичките 116 000 жители в областта имат вода, но само 79 000 от тях, което е 68 % имат достъп до канализация. През 2021 г. са отстранени общо 2628 аварии по водопроводната мрежа и 72 по канализационната в резултат на структурни разрушения. Дружеството не изпълнява бизнес плана си за намаляване на загубите на вода по остарялата мрежа и над 77% от водата се губи по нея, става ясно от отчета за дейността на ВиК Ямбол за 2021 г. Във финансово отношение 2021 г. не е успешна за ВиК Ямбол. Дружеството отчита загуба преди облагане с данъци от 594 хил. лв., спрямо регистрираната за 2020 г. печалба от 26 хил. лв. (преизчислена). Тя се дължи на намалелите приходи от плащането на сметките за вода и нарасналите разходи за ток и заплати. Средната заплата в дружеството е била 1004 лв., като в компанията работят 337 души. Сметките за ток обаче са нараснали непосилно и дружеството е разчитало на помощите от държавата и заеми от ВиК холдинга, за да може да се издължи. Въпреки реализираните мерки от страна на държавата, компенсациите за ВиК операторите се оказаха крайно недостатъчни, тъй като анализ на динамиката на цените на елекртическата енергията през 2021 г. сочи че при средна цена от 82 лв./MWh, утвърдена от КЕВР и включена в цените на ВиК услугите, през месец октомври – ноември 2021 г. дружествата закупуваха същата при средна борсова цена от 386 лв./MWh, а през декември 2021 г. е отчетена средна борсова цена на сегмента "ден напред" на БНЕБ от 429.92 лв./MWh. През миналата година са отстранени общо 2628 аварии по водопроводната мрежа и 72 по канализационната мрежа в област Ямбол. Дружеството експлоатира три пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в Ямбол, Елхово и в село Тенево. За съжаление вече изградените ПСОВ в Ямбол и Елхово все още не могат да се покрият нормите по разрешителните за качество на заустваните отпадъчни води в Ямбол, тъй като не всички колектори са включени към ПСОВ. Предвидената инвестиционна програма в бизнес-плана от 986 000 лв. за 2021 г. не е изпълнена поради недостатъчните приходи и трудностите при събиране на просрочените задължения от потребителите, отчита ВиК Ямбол. Общият размер на инвестициионните разходи за миналата година възлиза на над 11.7 млн. лв., като 11.5 млн. лв. от тях идват от оперативна програма "Околна среда".   Източник: Mediapool.bg

Сподели: