Начало Mediapool.bg 116 дка дюни, описани от МОСВ, липсват в МРРБ
0

116 дка дюни, описани от МОСВ, липсват в МРРБ

0

Неясно по каква причина, от картирани от екоминистерството през 2012 г. пясъчни дюни от над 237 дка в защитена зона по "Натура 2000" между Приморско и Перла, в поддържаната от регионалното министерство специализираната карта на дюните към кадастъра са отразени само 121 дка. Това сочи анализ на проучването на организацията "Зелени закони" на дюните по българското Черноморие, което откри, че половината от пясъчните образувания не са отразени в кадастъра. Сега от "Зелени закони" се спират на казус с картиранията на дюни в специализираната карта, отнасяща се за община Приморско. Посочва се, че проучваната територия е изцяло в европейската екомрежа "Натура 2000" и затова през 2012 дюните са били картирани по проектна Министерството на околната среда и водите (МОСВ). На Европейската комисия тогава са били докладвани около 237 дка сива, бели и облесени дюни (на картата долу – оцветено с охрено). Тези дюни са отразени и в специализирания формуляр на защитената зона "Ропотамо". Но в специализираната карта на дюните към кадастъра са отразени само 121 (на картата оцветени щриховано), заявяват от организацията. Тя изразява недоумението си, че заданието на МОСВ за картиране на дюните не обхваща териториите на север от картен лист 5 до Перла, както и защо Министерството на регионалното развитие (МРРБ) не е използвало данните за картираните дюни на екоминистерството. Според проучването на "Зелени закони" на север от този картен лист чак до устието на Ропотамо дюни въобще не са картирани. Организацията припомня констатираното от нея неотразяване в кадастъра на половината съществуващи дюни. Според научни проучвания и данни на МОСВ днес в България има между 7 и 12 кв. км дюни, а в специализираните карти на МРРБ са включени 4.654 кв. км. Дюните са крайбрежни екосистеми, които се формират при специфичното взаимодействие на морето и сушата. Те са екотонна територия между водната среда и сушата, която се отличава с уникалност на екологичните условия и на населяващите я флора и фауна. Дюните имат важна буферна роля за намаляване на разрушителната сила на морската абразия към сушата. Поради своята спецификата, навсякъде те заемат сравнително неголеми площи, при промяна на условията са лесно разрушими и силно чувствителни екосистеми, обясняват от организацията важността на тези образувания. Тя напомня още, че съгласно приетия през 2008 г. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, "в едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на околната среда и водите предоставя на Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация за отразяване на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри". Половин година по-късно пък те е трябвало да бъдат отразени в специализираните карти, но до днес голяма част от дюните липсват в тях. От "Зелени закони" питат регионалното ведомство защо не са отразени установените от МОСВ дюни между Приморско и Перла и отбелязват, че ако образуванията не са отбелязани като такива, концесионерите на плажовете имат възможност безнаказано да ги разорат и да ги включат към площта на плажа. А  когато дюните са отразени в кадастъра, върху тях не може да се разполагат търговски преместваеми обекти, коли, кемпери и каравани, а трябва да са обозначени и да се пазят.   Източник: Mediapool.bg