Начало Mediapool.bg 1000 домакинства в София ще събират разделно хранителни отпадъци
0

1000 домакинства в София ще събират разделно хранителни отпадъци

0

1000 домакинства от столичния квартал "Витоша" и Банкя ще събират разделно хранителни и кухненски отпадъци. Проектът е пилотен за столицата и е разработен от Столичния инспекторат, съобщиха от Столична община. На домакинствата ще се предоставят за ползване контейнери с монтирани датчици за събиране, уточняват още от общината. За осъществяването на контрол ще се използва софтуер, който да отчита движението и количествата на генерираните отпадъци, както от всяко домакинство, така и общо постъпилите за преработка и оползотворяване в общинското предприятие "Софийско предприятие за третиране на отпадъци. Чрез софтуера ще бъде възможно и проследяването на резултатите от оползотворяването на отпадъците и определянето на оптимални маршрути на сметоизвозващите камиони. "Целта е да се види готовността на гражданите, живеещи в крайградските райони за разделно събиране на хранителните отпадъци чрез индивидуални контейнери по системата "от врата на врата", която е широко разпространена в редица европейски страни", добавят от общината. С изваждането на този биоотпадък от потока ще се намали количеството на битовите отпадъци и ще се увеличи процентът за оползотворяване. Успоредно с това пилотно ще заработи и схема за събиране и рециклиране на излезлите от употреба автомобилни гуми. В рамките на пилотния проект ще се осъществи Система на доброволно донасяне и рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми. Предвижда се разрабтване на интерактивна карта с отбелязани всички регламентирани площадки и обекти, където гражданите могат да оставят доброволно и безвъзмездно излезлите от употреба автомобилни гуми. Събирането ще се извършва на кампаниен принцип 2 пъти в годината, при смяна на сезонните гуми. Ще бъде закупен мобилен шредер за гуми, който ги надробява до чипс и по този начин събраните гуми ще бъдат подготвени за рециклиране, добавят от общината. Източник: Mediapool.bg