Начало Mediapool.bg “Фич“ потвърди стабилния кредитен рейтинг на България
0

“Фич“ потвърди стабилния кредитен рейтинг на България

0

Международната рейтингова агенция "Фич" потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Бълхгария в чуждестранна и местна валута. Нивото се запазва “BBB“ със стабилна перспектива, съобщи министерството на финансите. Рейтингът на България е подкрепен от “силните външни и фискални баланси, както и от благонадеждната рамка на политиката, подкрепена от членството в ЕСи дългогодишното функциониране на валутния борд“. Неблагоприятните фактори пред повишаването на кредитния рейтинг са ниски доходи в сравнение със средното за ЕС и намаляващото население, които биха могли да ограничат растежа и да окажат натиск върху държавните финанси в дългосрочен план. Индикаторите за държавно управление са в съответствие с тези на страните със сходен рейтинг. Стабилната перспектива отразява степента на икономическа устойчивост срещу пандемията от коронавирус, дължаща се на дългогодишната фискална стабилност, значителните по размер международни валутни резерви и възможността за съществени трансфери от ЕС през прогнозирания период. “Фич“ оценява положително влизането на страната в чакалнята на еврозоната (ERM II) и постепенният процес по подготовка за приемане на еврото. Според кредитната агенция България може да приеме еврото най-рано през януари 2024 г. Източник: Mediapool.bg