Начало Mediapool.bg Предучилищната за 4-годишните става задължителна най-късно до 2023 г.
0

Предучилищната за 4-годишните става задължителна най-късно до 2023 г.

0

Предучилищното образование за децата на 4-годишна възраст ще стане задължително най-късно до 2023 г. Депутатите от образователната комисия в парламента приеха на второ четене измененията в Закона за училищното и предучилищното образование. Падането на долната граница на задължителното образование, която сега е 5-годишна възраст на детето, може да се случи и преди началото на учебната 2023/2024 г. с решение на съответната община. Според законовите промени, ако в дадено населено място са осигурени условията за осъществяване на обучението, което значи достатъчно места в детските градини за 4-годишните, то може да стартира и по-рано. За целта трябва да бъде взето решение от съответния общински съвет, съгласувано с мнението на родителите. В момента предучилищната е задължителна от 5-годишна възраст. Обучението може да е в детска градина или в училище. За децата на 4 години обаче се предвижда обаче образованието да е само в детските градини. Според образователното министерство задължителната детска градина ще помогне за преодоляването на обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие – отпадането им от образователната система. Министърът на образованието Красимир Вълчев обясни, че единствено в Столична община тази година няма достатъчно места в градините за 4-годишните. Не са обхванати около 22% от децата на тази възраст, докато обхватът при 5- и 6-годишните е над 90%. Вълчев припомни, че правителството одобри тригодишна национална програма за изграждане на детски градини и училища, финансирана с по 70 млн. лв. на година, която трябва да реши проблема. Освен това, с промени в наредбите скоро ще се разреши строителство на по-малки детски заведения във вече съществуващи сгради с цел да се реши проблемът с липсата на терени в определени райони в големите градове. Промените в закона предвиждат и компенсации за родителите на деца във възраст за задължително предучилищно образование, които са кандидатствали, но не са приети в общински или държавни детски градини или училища. Обезщетението ще компенсира разходите на родителите за "отглеждането и обучението на децата", като то не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в общинските и държавните детски заведения. Условията за изплащане на средствата ще се определят с наредба на правителството, но предварително бе заявено, че компенсация ще се полага само ако детето е записано в частна градина или училище. Промените в закона предвиждат още засилване на контрола върху училищните настоятелства. Приходите от имущество, с които те оперират, ще трябва да се използват за подкрепа и съдействие на образователната институция. Промените в закона са ключови и заради регламентирането на обучението от разстояние в електронна среда дни преди началото на учебната година. Текстовете дават възможност при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, обучението на отделен ученик да се извършва и онлайн в три случая – при риск за здравето на ученика, при риск за здравето на друго лице, живеещо на същия адрес, или по избор на ученика, след разрешение на регионалното управление по образованието. Източник: Mediapool.bg