Начало Mediapool.bg Партиите да обявят екоприоритетите си преди вота, искат природозащитници
0

Партиите да обявят екоприоритетите си преди вота, искат природозащитници

0

В предизборните си платформи основните партии са поемат конкретни ангажименти за опазването на българската природа, гори и плажове, за контрол върху европейските средства за зеления преход и енергийната трансформация и за разработване на програма за достъп до вода, настояват от инициативата "Зелени закони". Тя е изпратила писма с такъв призив ден преди старта на кампанията за вота. В него природозащитниците предлагат конкретни мерки в областите на горите, биоразнообразието, устройството на територията, енергетиката, климата и селските райони. Организацията заявява готовност да обсъди с всяка политическа сила действия за защита на природата в следващите четири години. В писмата си те настояват за промени в Закона за горите още в началото на мандата на 45-ото Народно събрание, с които да се спре изсичането на горите в земеделски земи. Тази мярка ще засегне около 4 милиона декара от българските гори. Друго искане е държавата да започне да изкупува важни местообитания, частна собственост. Такава е практиката по цял свят, а и в Националната природозащитна рамка за действие НПРД) е планирано да се ползват пари от Оперативна програма "Околна среда" за изкупуване на застрашени местообитания от "Натура 2000", попадащи в частни имоти. "За момента по тази линия не е изхарчен нито лев, докато конфликтни имоти от "Натура 2000" са част и от нашумелите случаи на строежи по Черноморието – Алепу, Иракли, Синеморец, отбелязват от "Зелени закони". Инициативата предлага да се приеме временен мораториум за строежи в зони А и Б на Черноморието, докато се развалят скандалните заменки и финализиране на общите устройствени планове (ОУП) с екологични оценки. Според организацията правителството трябва да предприеме спешни действия за изкупуване на частни дюни и плажове. В областта на енергетиката се настоява партиите да се ангажират с предложение и контрол върху ползването на европейските средства за енергиен преход, което ще бъде ключово задължение на Министерство на енергетиката през следващия европейски програмен период. Важно е средствата от Фонда за справедлив енергиен преход (ФСЕП) да се разпределят с участието на регионите, посочват те. "Зелени закони" смята, че е необходимо специално климатично законодателство да урежда секторни и междусекторни отношения съобразно специфичните за страната рискове така, че те да се управляват по най-добър начин. Ключово е ефективното управление на водностопанската инфраструктура в земеделието, без да се застрашават зависимите от задължително водоползване биоразнообразие и човешки бит, смятат още природозащитниците. Според тях е необходимо изпълнението на мерки и политики за прилагане на приетата преди години стратегия за управление и развитие на хидромелиораците и защита от вредното въздействие на водите. Източник: Mediapool.bg