Начало Mediapool.bg Нови 3 тона опасни пестициди в складове без покрив
0

Нови 3 тона опасни пестициди в складове без покрив

0

Нови над 3 тона опасни пестициди в складове без покрив са намерени в стара сграда на ТКЗС в старозагорско. Химикалите са събрани от няколко села преди над 30 години. Количествата са установени от екоминистерството по възложената от Върховна административна прокуратура (ВАП) проверка за неправилно съхранявани препарати на територията на цялата страна, а в четвъртък бяха показани и на журналисти. Складовете се намират в землището на село Яворово. Единият от тях е с полуразрушени стени и без покрив и в него по данни на Министерство на околната среда и водите се съхраняват 2 тона негодни пестициди. Другият също е полуразрушен като в него са оставени 1 тон и 25 л пестициди с изтекъл срок на годност. И двата склада са необозначени (няма знак за опасност) и са неохраняеми. Препаратите в тях са лесно достъпни и това създава риск от замърсяване. "Пестицидите са на открито, достъпът е възможен от всеки, както сами успяхте да се убедите", каза пред журналисти в с. Яворово зам.- главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева. Тя припомни, че по разпореждане на ВАП още в началото на месец август са установени всички места, за които до момента има данни за наличие на опасни вещества. "Направи се бърз анализ с оглед степента на риск от най-съществено засягане на човешкото здраве, за отравяне на почвата или риск от попадане във водоизточници. Във всички случаи, ако в рамките на нашата работа констатираме данни за извършено престъпление, ще сезираме съответната компетентна прокуратура", добави тя. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров увери, че се прави всичко възможно максимално бързо и в рамките на утвърдения от Министерския съвет за тази година бюджет, негодните за употреба препарати за растителна защита да се преработят и да бъдат изнесени в чужбина. Наличният ресурс е 10 млн. лв., като се очаква пестицидите да се изгарят във Франция. "От всички инсинератори в Европа само един във Франция ще може да отдели технологично време за обезвреждане на нашите пестициди. Веднага започнахме преговори с тях, поканихме ги и както виждате те дойдоха тук, донесоха техника, с която всеки един продукт, който намират се окачествява какъв е, за да отиде в съответния бидон и да може когато се транспортират във Франция да бъде изгорен с подобни други продукти. Много от негодните за употреба препарати за растителна защита са останали още от 60-те и 70-те години, а тези тук например са от 1982 г. ", каза министърът. В доклад до ВАП от МОСВ се сочи, че по данни към момента, обекти със загробени пестициди са установени на територията на 7 РИОСВ, като най-много са на територията на РИОСВ – Плевен. Въз основа на извършена експертна оценка за по-висок риск от засягане на човешкото здраве и околна среда, са посочени 17 обекта, където ще се извършат действия по изгребване, преопаковане, транспортиране до съответна площадка, съхранение, а след това и транспортиране за обезвреждане от лицензирана инсталация в друга държава-членка на ЕС. Както Mediapool писа преди това на 4 август над 22 тона негодни пестициди бяха намерени в стар склад на бившо ТКЗС край село Радомирци, Плевенско, а след това и закрито хале на летище край град Койнаре, също в Плевенско. И на двете места са установени тонове стари пестициди от 1960-те години, които през 1990-те са изоставени и днес представлявав опасност както за подземните води, за почвите и за околната среда като цяло, но и за здравето на хората. По думите на министър Емил Димитров негодните пестициди в страната са около 1200 тона. Източник: Mediapool.bg