Начало Mediapool.bg Мъжете в България живеят с 8 пъти по-висок риск от фатален инсулт, отколкото във Франция
0

Мъжете в България живеят с 8 пъти по-висок риск от фатален инсулт, отколкото във Франция

0

Мъжете в България живеят с 8 пъти по-висок риск от фатален инсулт, отколкото във Франция Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в страните от ЕС. Техният дял е 40% от смъртността при жените и 39% от смъртността при мъжете в страните, членуващи в Европейското кардиологично дружество. Основните диагнози са исхемична болест на сърцето и инсулт“, съобщи проф. Щефан Ахенбах, президент на Европейското кардиологично дружество (ESC) на форум за сърдечносъдовото здраве в София. Профилактиката е основният подход за справяне със ситуацията, това е и основната цел на Плана за действие на Европейския съюз. По отношение на рисковите фактори България се посочва от ESC като пример, където за мъжете има 8 пъти по-висок риск от смърт от инсулт в сравнение с мъжете във Франция. В България няма план за справяне със сърдечносъдовите заболявания, които от години са водещата причина за смъртност. В същото време ESC излезе с призив за обединени спешни действия, насочени към намаляване на преждевременната заболеваемост и смъртност от сърдечносъдеви заболявания в страните от Европейския съюз и преодоляване на неравенствата в здравните грижи и показатели. Има спешна нужда от понижаване на смъртността от сърдечносъдови заболявания в световен мащаб. Глобалният план за действие 25X25 на СЗО, който стартира през 2013 г., цели понижаване на преждевременната смърт, свързана с незаразни заболявания, с 25% до 2025 г. Смъртността вследствие на ССЗ е един от показателите, подлежащи в най-голяма степен на бърза промяна. Проф. Ахенбах представи новите препоръки за профилактика и оценка на сърдечносъдовия риск, приети на конгреса на европейското дружество през август. Страните в ЕС са разделени на такива с нисък сърдечносъдов риск като Франция и Испания и такива с много висок, сред които е и България. Новост е двуетапният подход в справянето с основните рискови фактори – първо да се постигат междинни стойности на артериалното налягане, холестерола и след това прицелните стойности. За кръвното налягане например се препоръчва първо то да се задържи под 140 mmHg и след това да се върви към прицелните стойности между 120 и 130 mmHg. Целта е да не се демотивират пациентите, когато е трудно да се покрият прицелните стойности. "Сърдечносъдовите заболявания продължават да бъдат много голямо предизвикателство. Без обединяване на широка експертна и обществена подкрепа няма да постигнем желаните резултати. Искрено се надявам да бъдем чути, крайно време е националният план за сърдечносъдово здраве да се случи. Ресурсът, отделян за кардиологична помощ, трябва да бъде много по-голям“, коментира проф. д-р Асен Гудев, председател на Дружеството на кардиолозите в България и началник на Клиниката по кардиология в УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ". От сърдечносъдови заболявания страдат 1.6 млн. българи. Коварството е, че при много хора първата и единствена проява на болестта е смъртта, допълни проф. Гудев.   Източник: Mediapool.bg