Начало Mediapool.bg За 2 г. са извадени на светло 33 млн. лв. от заплати
0

За 2 г. са извадени на светло 33 млн. лв. от заплати

0

33 млн. лева от възнаграждения са били извадени на светло през 2018 и 2019 година благодарение на кампанията "Заплата в плик", която обръща внимание на щетите за работещите от недекларирания труд. "Все още обаче остават около 440 млн. лв., за изсветляването на които трябва да продължат общите усилия“, коментира Росен Бъчваров от НАП на конференция за проблемите на недекларирания труд, в която се включиха представители на Министерството на труда и социалната политика, Главната инспекция по труда (ГИТ), Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен инситут (НОИ), Агенцията по заетостта, синдикати и работодатели. Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета на ГИТ, попълена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Основен мотив за работа на светло за работещите е възможността да получат заместващ доход от обезщетения, когато изпаднат в нужда. За работодателите един от сериозните мотиви е да избегнат санкции от контролните органи. И за двете категории анкетирани основен мотив да бъдат на светло е убеждението, че правилата трябва да се спазват, като при работодатeлите така смятат около 2/3 от попълнилите анкетата. И двете страни в трудовия процес биха били по-мотивирани да са на светло, ако са сигурни, че с техните данъци и осигуровки се подобряват обществено значими системи като здравеопазване, образование, социална, осигурителна. Предвид резултатите беше направен извод, че е необходимa по-сериозна разяснителна кампания за ползите от декларирания труд за всички, каквато е и основната цел на Европейската кампания за деклариран труд. Беше отбелязано, че наред с превенцията чрез информиране е необходимо и да бъде засилен контролът по начин, който да гарантира, че нарушаването на правилата няма да остане безнаказано, както и да бъдат извършени реформи в посока подобряване ефективността на обществено значимите системи. Беше отчетено също, че за изсветляване на заетостта важна роля играят изискванията към използващите подкрепа от държавата, включително и по мярката 60:40 да са изрядни към бюджета и да не използват недеклариран труд. Такива са изискванията и към участниците в обществени поръчки, което също е предпоставка за изсветляване на заетостта. От НАП в сътрудничество с НОИ са разработили калкулатор на загубите, чрез който всеки може да изчисли колко губи, когато не се осигурява върху пълните си доходи. В дългосрочен план загубите за човек могат да бъдат десетки хиляди лева. Работещите осъзнават последиците от работата на черно когато са уязвими "За съжаление в масовия случай последиците от недекларираната заетост се разбират от работещите, когато се налага да ползват осигурителни права и разбират, че нямат такива“, отбеляза Тенчо Тенчев от Националния осигурителен институт. Той обърна внимание, че чрез получаване на персонален идентификационен код (ПИК) работещите могат да проследяват дали работодателят им ги осигурява коректно, както и да използват електронните услуги на НОИ. Националната агенция за приходите също издава ПИК, с който всеки може да следи за своите данъчно-осигурителни права и задължения. Увеличаване на правомощията на контролните органи, увеличаване на санкциите, въвеждане на задължителни разплащания по банков път, даване на публичност на некоректните работодатели, подобряване на взаимодействието между институциите с цел превенция са някои от мерките, които според НОИ биха довели до изсветляване на заетостта. Бизнес и синдикатите срещу сивата икономика На загубите за бизнеса от нелоялната конкуренция, която създава сивата икономика, обърна внимание д-р Милена Ангелова, която представи някои резултати от новия проект на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), насочен към ограничаване на недекларираната заетост. В рамките на проекта се очаква да бъде разработена учебна програма за повишаване на финансовата грамотност на учениците. "Необходимостта да се разширят мерките на информиране и консултиране са ключови за пораждането на нетърпимост към сивите практики“, отбеляза д-р Ангелова. От КНСБ представиха мобилното приложение за подаване на сигнали, разработено в рамките на проекта "Сивото убива“. От стартирането му до момента са подадени над 100 сигнала, касаещи най-често проблеми със заплащането на труда и с осигуряването. За ползите от 7-часовия работен ден – неизползване на болнични, лоялност и липса на текучество, разказа Димитър Томов, работодател, въвел по-късия работен ден срещу същото заплащане в своята фирма за производство на бебешки чувалчета. Повече информация за ползите от работата на светло за работещите, за бизнеса и за бюджета е публикувана в специално създадената за Европейската кампания за деклариран труд Фейсбук страница "Всички права запазени“.    Източник: Mediapool.bg