Начало Mediapool.bg За съда има нарушение, за министерството – не
0

За съда има нарушение, за министерството – не

0

За съда има нарушение, за министерството – не Нарушението е установено, съдът е наложил глоба, която е платена. Министерството обаче продължава да твърди, че всичко е наред. Това е изводът от историята с отказа на главната дирекция "Охрана" към правосъдното министерство да изпълни съдебно решение и да конвоира арестант на погребението на майка му. В поредно отворено писмо съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд твърди, че и наложената санкция на регионалния шеф в дирекцията не е достатъчна да предотврати бъдещи подобни нарушения. Според нея е нужна "промяна на разбирането на държавната администрация за практическите измерения на върховенството на правото". Историята В началото на миналия месец регионалният шеф на дирекция "Охрана" в София Александър Манчев бе глобен с 2000 лв. заради отказа на структурата да конвоира арестант за погребението на майка му. Разпореждането, с което му се разрешава да присъства, бе постановено от съдия Тодорова. По това време мъжът е задържан под стража, тъй като има дело за изпълнение на присъда за кражба, постановена в Албания. Междувременно майка му почива след заразяване с коронавирус. Тодорова разпорежда арестуваният да бъде конвоиран до гробищата. Дирекция "Охрана" отказва да изпълни това с аргумента, че могат да заведат задържан до орган на съдебната власт, но не и до гробищата. В отговор Тодорова му налага глоба. Манчев обжалва пред административния съд, който потвърждава санкцията. Съдия Тодорова се позовава и на дело пред Европейския съд по правата на човек, по което България вече е била осъдена заради отказ затворник да бъде заведен на погребението на брат си. Нищо не се променя Манчев е внесъл дължимата сума, става ясно от писмото на Тодорова. Това обаче не променя нищо, защото в самата дирекция продължават да смятат, че не са длъжни да изпълняват съдебни разпореждания. По време на водените дела са депозирани резултати от вътрешна проверка по казуса, в които е записано, че нарушения не са установени. В тях дори се твърди, че ако глобеният бе изпълнил съдебното разпореждане, това може да се третира като нарушение от началниците му, защото нямало нормативен акт, който да им вменява да извършват конвойна дейност в такава хипотеза. "Нетърпимо е обаче съдебните актове, осъдителните решения на ЕСПЧ и резолюциите на Комитета на министрите на Съвета на Европа с с повтарящите се констатации, че България отказва да изпълнява решенията на ЕСПЧ, съответно да преодолява предпоставките за бъдещи нарушения на основните човешки права, да нямат значение за Министерството на правосъдието", пише съдия Тодорова. Тя призовава служебния министър Янаки Стоилов да организира обучение на служителите за "принципите на правовата държава" "След запознаване с постъпилите по делото становища от вътрешноведомствената проверка укрепна убеждението ми, че първоизточник за поредното държавно правонарушение е погрешната ценностна йерархия на държавната служба и дефицитите на правната култура. Единственото ефективно средство да се спре устойчиво необратимо ценностната девалвация е диалогът с гражданското общество и подходящата просветна работа", пише тя. Източник: Mediapool.bg