Начало Mediapool.bg ЕЦБ взема под пряк надзор 5 банки в България
0

ЕЦБ взема под пряк надзор 5 банки в България

0

Европейската централна банка(ЕЦБ) започва пряк надзор над 5 банки в България и 8 банки в Хърватия. Двете страни бяха приети в т.нар. “чакалня на еврозоната” на 10 юли тази година, а БНБ влезе в тясно сътрудничество с ЕЦБ. “Така ЕЦБ осигурява изпълнението на регулаторните изисквания да извършва пряк надзор на индивидуално ниво над всички банки, които са част от значими групи и на най-малко над трите най-значими банки във всяка държава”, уточняват в прессъобщение от Европейската централна банка. Под директен надзор от 1 октомври в България ще са УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК, Обединена българска банка, Юробанк България и Райфайзенбанк (България). Първа инвестиционна банка(ПИБ), която бе сочена като пречка за присъединяването на България към валутния механизъм ERM II и спасена с пари на данъкоплатците, няма да е сред пряко наблюдаваните, защото ЕЦБ следи само най-значимите банки. “По-специално, ЕЦБ ще отговаря за прекия надзор над четири български и седем хърватски дъщерни дружества на съществуващи значими банкови групи с централи в Белгия, Гърция, Италия и Австрия”, се посочва още в съобщението. "ЕЦБ също така ще извършва пряк надзор над две нови институции – Банка ДСК АД в България, считано от 1 октомври, и групата Addiko Bank AG в Австрия, считано от 7 октомври. Надзорът над групата Addiko Bank AG ще включва надзор над нейните дъщерни дружества Addiko Bank d.d. в Словения и Addiko Bank d.d. в Хърватия", уточняват още от банката. В прессъобщение от БНБ посочиха, че прекият надзор над 5-те български банки е част от процеса на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ съгласно решение (ЕС) 2020/1015 на ЕЦБ от 24 юни 2020 година. Началната дата на тясното сътрудничество между ЕЦБ и БНБ е 1 октомври 2020 г. "Считано от тази дата с решение на УС на БНБ Радослав Миленков – подуправител, ръководещ "Банков надзор", ще бъде представителят на Българската народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас", добавят още от БНБ. От Централната банка посочват още, че за целите на директния надзор върху системните банки БНБ определя подкоординатори, както и свои представители в съвместните надзорни екипи за значимите институции. От БНБ уточняват, че ЕЦБ също така ще отговаря за наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор от БНБ, и за общите процедури за всички поднадзорни лица. "Наблюдението над по-малко значимите банки от страна на ЕЦБ ще включва контрол по прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм. ЕЦБ ще разполага с определени директни правомощия по отношение на по-малко значими институции, свързани с процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции", се казва още в съобщението на БНБ. За целите на надзора над по-малко значимите банки към Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е създадена структура, в която Българската народна банка ще участва. В рамките на тази структура ще се обсъждат въпросите на надзора над по-малко значимите институции на страните от Единния надзорен механизъм, заключават от БНБ.   Източник: Mediapool.bg